Na koncert Hany Friedové, vítězky loňské Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v kategorii Píseň, jste zváni 16. května od 16 hodin do karlovarské Galerie umění. Koncert je součástí zvláštní ceny hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného.

Hana Friedová, která na závěrečném koncertu soutěže s orchestrem sklidila velký úspěch s árií Armidy „Za štíhlou gazelou“ ze stejnojmenné Dvořákovy opery, nebude jedinou účinkující. Do koncertu si pozvala své hosty – mezzosopranistku Lucii Duchoňovou a klavíristu Maroše Klátika.

V programu zazní písně Antonína Dvořáka – výběr z Písní milostných, z Novořeckých básní a populární Moravské dvojzpěvy Zajatá a Prsten. Ze světové písňové tvorby uslyšíme Písně na poezii Ady Negri italského skladatele Ottorina Respighiho a „free vocal“ v ukázkách písní španělského skladatele 20. století Joaquina Turiny.

Druhá část koncertu je věnována operním áriím z Máchova Jezera Ukerewe, z Bohémy obou jejích italských autorů G. Pucciniho a R Leoncavalla, z Čajkovského Pikové dámy, z Dvořákovy již zmíněné Armidy a árii Rusalky o měsíčku.

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka se koná každoročně už od roku 1966, v posledních letech vždy v listopadu. Zúčastňuje se jí pravidelně téměř 100 mladých operních a koncertních pěvců z celého světa. Mezi jejími vítězi jsou jména pěveckých hvězd, které přijížděly do našeho města většinou neznámé, na počátku umělecké kariéry.

Vítězství v karlovarské soutěži mnohým pomohlo k hvězdné kariéře. Patří mezi ně Magdalena Hajóssyová, Gabriela Beňačková, Edita Gruberová, Peter Mikuláš, Marina Viskorkina, Eva Urbanová, Marina Domašenko, Roman Janál, Li Sang Min, Kateřina Kněžíková aj.

Soutěž, která se stala nejvýznamnější svého druhu v České republice, dnes pořádá a garantuje obecně prospěšná společnost Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, s podporou města Karlovy Vary, Karlovarského kraje, ministerstev kultury, školství a dalších významných podporovatelů. Soutěž je sice hlavní činností společnosti, ale její příprava a další aktivity probíhají po celý rok.

Po lednovém semináři s mistrovskými pěveckými třídami a praxí s orchestrem pomáhá „dvořákovské centrum“ realizovat v únoru a březnu dětskou celostátní pěveckou soutěž Karlovarský skřivánek. V dubnu se obvykle setkávají členové správní a dozorčí rady spolu se spolupracujícími a sympatizujícími pěvci, profesory a dalšími zájemci na víkendovém zájezdu na Mikulovsko. Letos se toto setkání uskutečnilo na Pálavě nedaleko Dolních Věstonic a jeho součástí byla návštěva Bratislavy, mj. s pozváním ředitele Slovenského národního divadla k prohlídce nové divadelní budovy.

Na květen a červen připravilo pěvecké centrum dva hudební salony v Modré galerii Václava Lokvence. První s Antonínem Dvořákem, vnukem skladatele, druhé s houslovým virtuosem, profesorem a znalcem hudební historie Ivanem Štrausem.

Na třetí květnovou neděli (16.5.) je však především připraven koncert vítězky písňové kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 2009 Hany Friedové v Galerii umění, na který si vás dovoluji pozvat.

Alois Ježek