Autorka, podobně jako většina v Sun Gallery vystavujících umělců, pochází se severočeské sklářské líhně. Základní umělecké vzdělání, které získala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, rozvinula a dovršila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru skla prof. Stanislava Libenského. Dnes pracuje ve vlastním Ateliéru uměleckého skla v Říčanech u Prahy.

Ivana Mašitová se v Karlových Varech představuje jako autorka zvládající náročné a nepříliš často vídané sklářské techniky. Na první pohled zaujmou její trojrozměrné objekty, které vznikají technologií taveného skla.

„Tavená skleněná plastika se rodí dva až tři měsíce. Tvar se nejprve vymodeluje ze sochařské hlíny, pak se odlije do sádrovo-pískové formy, která se po vysušení naplní střepy a v peci zahřeje na teplotu 870 stupňů. Sklo se potom velice pomalu chladí, aby se odstranilo pnutí a objekt nepraskl, což může trvat i několik týdnů. Poslední fází tvorby po vyjmutí z formy jsou povrchové úpravy, třeba pískováním, leštěním v kyselině, obroušením nebo mechanickým leštěním,“ přibližuje technologickou náročnost skleněných plastik Ivany Mašitové kurátor výstavy dr. Polanecký.

Kromě tavených skleněných objektů je na karlovarské výstavě k vidění i několik předmětů z oblasti, dejme tomu, užitného umění, jako jsou mísy, vázy a podobné. Většina z nich vznikla s použitím technologie fúzovaného skla, při které se v peci při teplotě 840 stupňů stavují různé tvary barevného skla nebo se motiv na tabuli skla vysypává barevnou skleněnou drtí, příp. technologií lehaného skla, při které se sklo při teplotě 700 stupňů ohýbá do speciálních keramických nebo nerezových forem.

Sklo Ivany Mašitové patří k tomu nejlepšímu, co v tomto oboru v posledních letech vzniká. Její práce do svých sbírek zařadila přední česká muzea, jako Národní galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze či Moravská galerie v Brně, najdou se ale i ve sbírkách prestižních muzeí zahraničních, např. Victoria and Albert museum v Londýně, Museum of Art v Corningu nebo Museum van Sierkusten v Gentu.

V Sun Gallery je můžeme obdivovat až do 15. ledna příštího roku.