Proto nyní přinášíme kroniku tohoto hudebního svátku, který pro Karlovarský Deník připravil Zdeněk Pachovský, dramaturg Karlovarského symfonického orchestru (KSO).

6. září 2007
V předvečer 166. výročí narození Antonína Dvořáka položili kytici ke skladatelovu pomníku ve Dvořákových sadech primátorka Veronika Vlková a ředitel Karlovarského symfonického orchestru Alois Ježek. Oba jmenovaní se účastnili i setkání Rady ředitele KSO, jemuž byly přítomny významné osobnosti českého hudebního života dirigent Libor Pešek, skladatelka Sylvie Bodorová, manažer festivalu Pražské jaro Roman Bělor, hudební publicista a ředitel umělecké agentury Arco Diva Jiří Štilec.

7. září 2007
Zahajovací koncert Karlovarského symfonického orchestru ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp řídil Angličan Douglas Bostock, v 90. letech úspěšný šéfdirigent KSO. Na programu byla Dvořákova osmá Symfonie G dur „Anglická“ a Slavnostní pochod, 50. výročí úmrtí Jeana Sibelia připomněly skladby Festivo a Houslový koncert g moll v podání mladého vynikajícího českého houslisty Romana Patočky. Po koncertu sdělil anglický dirigent novinářům: „Návrat k orchestru, kde jsem před lety působil, jsem si velmi užil. Celý ten týden byl pro mne mimořádný. Orchestr našel potřebný klid a stabilitu a jsem tomu rád. Jsem přesvědčen, že je to zásluha vedení tělesa a také šéfdirigenta Jiřího Stárka.“

14. září 2007
Pod taktovkou Jiřího Stárka zazněla ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp Dvořákova kantáta Stabat Mater. Na jejím provedení se s KSO podíleli jako sólisté laureáti Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka Lívie Vénosová, Tereza Chýňavová, Ivo Hrachovec a člen opery Národního divadla v Praze Vladimír Doležal. O mimořádnou úroveň koncertu se zasloužil skvělý profesionální Pražský filharmonický sbor, připravený sbormistrem Lukášem Vasilkem. Šéfdirigent KSO Jiří Stárek interpretoval monumentální dílo s citem pro vyváženost vokální a orchestrální složky a smyslem pro velkolepou architekturu kantáty.

18. září 2007
Komorní koncert smyčcového souboru Divertimento, vedeného koncertním mistrem KSO Vladislavem Liněckým, se konal ve Dvořákově síni Lázní III. Po Myslivečkově Divertimentu F dur se ujal taktovky František Drs a uvedl Griegovu suitu „Z časů Holbergových“ a Dvořákovu Smyčcovou serenádu E dur, první skladbu, kterou si v roce 1879 přijel Antonín Dvořák osobně vyslechnout do Karlových Varů. Smavou pohodu večera zasáhla jako úder blesku tragická smrt Vladislava Jáchymovského, který byl iniciátorem vzniku festivalu v roce 1959 a jeho věrným spolupracovníkem do posledních dnů.

21. září 2007
Symfonický koncert KSO, opět v architektonicky ojedinělém sálu Grandhotelu Pupp, měl na programu první symfonie dvou autorů. Beethovenovu C dur z roku 1800 a Mahlerovu pojmenovanou „Titan“ z roku 1890. Jiří Stárek vystihl prozřetelně odlišnost jejich stylu a v Mahlerovi inspiroval symfoniky k ojediněle kultivovanému a zaujatému projevu, oceněnému bouřlivýmpotleskem publika.

26. září 2007
Koncert Václava Hudečka s cembalistou PetremAdamcem v Lázních III patřil barokním sonátám G. F. Händela, F. Bendy a G. Tartiniho. Náš přední houslový virtuóz interpretoval jejich díla jako pokorný služebník hudby nám časově vzdálené, a přece stále živé. Koncert se stal malým zářivým klenotem ve festivalovém náhrdelníku.

28. září 2007
Závěrečný koncert s nezbytnou Dvořákovou Symfonií „Z Nového světa“ obohatil festival o dvě karlovarské premiéry. Poprvé tu zazněla Debussyho Nokturna za nádherného přispění dámské části Pražského filharmonického sboru pod sbormistrovstvím prof. Navrátilové a Houslový koncert D dur E. W. Korngolda ve strhujícím a mistrovském podání Františka Novotného. Nekončící ovace patřily jemu, francouzskému dirigentovi Martinu Lebelovi i Karlovarskému symfonickému orchestru, který po všechny večery hrál vskutku festivalově. Letošní Dvořákův karlovarský podzim 2007 patřil dramaturgicky, interpretačně, organizačně i ohlasem u posluchačů k nejlepším v historii festivalu. Byl příslibem pro jubilejní 50. ročník v roce 2008, v roce 650. výročí založení Karlových Varů.