Publikace vznikla pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Financována byla Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Jak informovala Helena Soukupová z Evropského sociálního fondu, rozsáhlá monografie je přehledným zdrojem informací o mediciálních a přírodních využitích lázní a lázeňství, ať už z hlediska relaxace, rehabilitace či léčebných pobytů.

„Kniha by měla sloužit nejen odborníkům v cestovním ruchu, pro které jsou primárně určeny projekty ministerstva pro místní rozvoj, ale také pro širokou veřejnost, pro ty, kteří se o oblast lázeňství zajímají,“ říká Helena Soukupová.

Lázeňství je dnes ucelenou službou, kterou Česká republika poskytuje hostům z celého světa, a to nejen v oblasti vysoce kvalitní lázeňské medicíny, ale i v oblasti prevence a relaxace. Několikasetletá tradice, téměř čtyřicet lázeňských míst rozesetých po celé zemi, několik stovekléčivých pramenů a bohatá naleziště léčivé slatijny, to vše dělá z České reoubliky jednu ze světových lázeňských velmocí.

„Hlavní devizou českých lázeňských středisek, která plošně pokrývají prakticky všechny české a moravské regiony, jsou přírodní léčivé zdroje. Jde o minerální vody, plyny či peloidy,“ pokračuje Soukupová.

Zmíněná publikace se věnuje nejen tradičnímu pohledu na lázeňství, jeho historii, přírodním a kulturním zdrojům, ale také rozvoji moderního lázeňství ze všech hledisek. Záměrem bylo shromáždit ucelené informace z oboru lázeňství.