Její slavnostní start tentokrát obstaral sám pan prezident. Ne však ten současný, ale legendární Edvard Beneš.

Podle Eduarda Bláhy, generálního ředitele lázní, znamená 101. sezona ještě důležitější milník než ta předchozí. „Uvědomujeme si, že je to první lázeňská sezona ve druhé stovce. Proto jsme naplánovali co nejzajímavější zahájení. Bonbonkem bylo i to, že městem při zahájení projel Edvard Beneš se svou chotí Hanou,“ vysvětlil Bláha.

Tato historická osobnost měla okořenit zahájení podobně jako v Karlových Varech průvod Karla IV. „Prezident Beneš tu skutečně několikrát pobýval, takže jeho přítomnost není smyšlená,“ doplnil ředitel Bláha. Návštěvníci Jáchymova se dočkali i dalších zajímavostí.

„Vyjednali jsme nejrůznější koncerty, nechybělo vystoupení mažoretek či proslovy známých osobností,“ nastínil Bláha. „Lidé si také mohli prohlédnout novinky v našich lázeňských domech. Doufám, že letošní sezona bude vydařená,“ popřál Bláha.