Cílem výstavy je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu, a to prostřednictvím panelů, na nichž jsou zobrazeny nejenom historické, ale také nově vytvořené unikátní mapy.

Putovní výstava nabízí rozmanité, často neotřelé pohledy na Československo a jeho historické kořeny a poskytuje srovnání počátků středověkých hranic státu s hranicemi moderními, zejména pak v uplynulém století. Během tisícileté historie našeho státu se neměnily jen státní, zemské, krajské, okresní a různé jiné správní a regionální hranice, ale také pojmy a názvy, které vyjadřovaly českou státnost a rozdělení státu na menší územní celky.

Putovní výstava map byla připravena ke 100. výročí vzniku Československa odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky ve spolupráci s Výzkumným centrem historické geografie.

Ilustrační foto.
V radě města vystřídal Josefa Märze jiný lékař, Pavel Bouška