O cenu soutěží mladí operní a koncertní pěvci do 35 let. V minulém roce cenu získala Tereza Hořejšová, jejíž koncert se uskuteční v sobotu 6. května v 16:00 hodin v Galerii umění Karlovy Vary. „Tereza Hořejšová zvítězila v roce 2015 také v kategorii JUNIOR a pro karlovarský koncert přizvala dva hosty. Vynikajícího barytonistu Romana Hozu, vítěze kategorie PÍSEŇ a nositele II. ceny v kategorie JUNIOR z 50. ročníku karlovarské soutěže, a skvělého korepetitora a klavíristu Ahmada Jefara Hedara,“ sdělil ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka v Karlových Varech Alois Ježek.

Příchozí se mohou těšit na písně Antonína Dvořáka z cyklů Cigánské melodie a Písně milostné, árie z oper Figarova svatba, Šelma sedlák a Rusalka a duet Violetty a Germonta z opery La traviata. „Koncert, který bude volně přístupný, je součástí oslav Zahájení lázeňské sezóny 2017 v Karlových Varech,“ doplnil Ježek.

Návštěvníci bečovského zámku si mohou prohlédnut nový exponát - unikátní korunku rodu Beaufort-Spontini.
VIDEO: Briliantová korunka se vrátila do sbírky bečovského zámku