Úspěšná spolupráce mezi oběma institucemi se uskutečňuje již řadu let. Na koncertě se představí hráči a adepti dirigentského umění, studenti školy. Vedoucími profesory a uměleckými garanty jsou profesoři a dirigenti výmarské školy Ekhart Wycik a Nicolás Pasquet.
Koncert zahájí symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka. Jeden z nejvýznamnějších skladatelů všech dob vytvořil na náměty ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena celkem čtyři symfonické básně.
Poté zazní Koncert C dur pro trubku a orchestr, který v roce 1948 napsal francouzský skladatel 20. století Henri Tomasi. Jedná se o jedno z nejznámějších a často provozovaných děl.
Koncert vyvrcholí Symfonií č. 2 D dur hudebního velikána Ludwiga van Beethovena. Symfonie je jedním z posledních děl skladatelova raného období.
Koncert začíná v 19.30 hodin. Lev Havlíček