Karlovarský symfonický orchestr uvede ve čtvrtek 25. října koncert k výročí vzniku samostatného československého státu. Pod taktovkou šéfdirigenta KSO Martina Lebela na něm zazní cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Jde o jedno z vrcholných děl české klasické hudby. Koncert se uskuteční v Lázních III, začátek je v 19.30 hodin.

Bedřich Smetana – Má vlast

Má vlast je cyklus šesti symfonických básní, k jehož napsání inspirovala Bedřicha Smetanu česká historie, legendy a krajina. Dílo vzniklo na pozadí dozvuků českého národního obrození, a přestože jej zpočátku část české veřejnosti za své nepřijala, stalo se z něj postupně jedno z vrcholných děl české klasické hudby.

Jednotlivé části Mé vlasti – Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník – vznikaly postupně, Smetana je vytvořil v rozmezí let 1874 – 1879.

První skladbu Vyšehrad začal Smetana komponovat koncem září 1874, kdy se objevily nečekaně jeho problémy se sluchem. Částečně však ještě slyšel, zcela ohluchl přes noc z 19. na 20. října 1874. Přitom ještě 19. října večer navštívil operu a byl schopen ji slyšet. Vyšehrad dokončil 1. listopadu. Premiéru měla tato symfonická báseň 14. března 1875.

Již dva dny po dokončení Vyšehradu začal Smetana pracovat na další symfonické básni, Vltavě, v níž hudbou vykreslil podobu největší české řeky. Vltavu dokončil ve velice krátké době, 8. prosince 1874. Premiéru měla tato symfonická báseň 4. dubna 1875.

Třetí a čtvrtou symfonickou báseň napsal skladatel v roce 1875. Šárku, pojmenovanou po bojovnici Šárce z české pověsti Dívčí válka, dokončil 20. února, báseň Z českých luhů a hájů dokončil 18. října. Zatímco první tři symfonické básně zkomponoval Smetana v Praze, čtvrtou napsal v myslivně v Jabkenicích. Po dokončení čtvrté básně Smetana spojil svorkou partitury všech čtyř básní a nadepsal je titulem „Na Vlasť – tvoří celek".

Skladatel tak vytvořil v rozmezí jednoho roku čtyři symfonické básně, o nichž dobový tisk psal jako o tetralogii. Smetana však tento celek nepovažoval za dokončený a v budoucnu jej chtěl teprve uzavřít i s myšlenkovým vyvrcholením.

V tu chvíli však začal pracovat na jiných dílech, například na operách Hubička a Tajemství a na smyčcovém kvartetu Z mého života.

K Mé vlasti se vrátil v roce 1878. Tábor, pátou báseň v pořadí, dokončil 13. prosince 1878, premiéra se konala 4. ledna 1880. Báseň je pojmenovaná po jihočeském městě Tábor, které v roce 1420 založili husité a které jim během husitských válek sloužilo jako hlavní centrum. Husitské války byly skladateli inspirací, celé básni dokonce dominuje nápěv husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci.

Se skladbou Tábor se bezprostředně pojí poslední symfonická báseň Blaník. Smetana ji dokončil 9. března 1879, premiéru měla 4. ledna 1880. Je pojmenovaná po středočeském vrchu Blaník, v jehož nitru podle staročeské pověsti spí vojsko v čele se svatým Václavem a čeká, až bude českému národu nejhůře.

Po dokončení Blaníku připojil Smetana obě poslední básně k předchozím čtyřem a celek pojmenoval Vlast. Časopis Dalibor přinesl 20. října 1879 zmínku, pravděpodobně první, o tom, že se celý soubor jmenuje Má vlast. Cyklus Má vlast byl vůbec první nahrávkou, kterou v roce 1929 zaznamenala Česká filharmonie pod vedením Václava Talicha na gramofonovou desku pro společnost His Master´s Voice.

Má vlast se každoročně hraje dvanáctého května, v den výročí Smetanova úmrtí, jako první zahajovací dílo na festivalu klasické hudby Pražské jaro.

(lh)