Až do 18. ledna bude uzavřeno karlovarské muzeum na Nové louce. První akcí v novém roce bude bude oblíbená interaktivní výstava Hry a klamy II. Vernisáž se uskuteční 19. ledna od 15 hodin. Výstava potrvá do 27. února.

Výstava interaktivních exponátů, vyrobených ve spolupráci s českými vědci, jednoduše a efektivně zprostředkuje a vysvětlí jevy, o kterých se dozvídáme nebo jsme je již zapomněli z hodin fyziky a biologie, mnohdy pouze vysvětlené bez názorné ukázky. Na výstavě tomu bude naopak!
Přesně podle známé myšlenky významného českého renesančního učence Jana Amose Komenského se každý návštěvník formou hry i poučí. Výstava zahrnuje exponáty ze zábavně-naučného centra iQpark Liberec. Snaží se přiblížit poznávání hlavně zábavnou a hravou formou. Důraz je kladen na logiku a interaktivitu exponátů.

Představuje hlavolamy, kvízy, hádanky, optické klamy a skládačky, které jsou atraktivní pro všechny věkové skupiny. Přibližuje svět přírodních věd, který aktivuje hravost a tvořivost návštěvníků. Lze si zde vyzkoušet přírodní zákony, osvěžit si zapomenuté znalosti ze školy, prověřit své smysly, změřit rychlost svých reakcí a hrát si v duchu hesla výstavy: Dotýkati se exponátů přikázáno!

Papírové betlémy v Nejdku

Výstavu Papírové betlémy můžete až do 9. ledna vidět v nejdeckém muzeu. Výstava zobrazuje Ježíška v jesličkách, Marii, Josefa a darovníky v pojetí mnoha malířů ze začátku minulého století i ze současnosti. Koncem 18. století se objevují v českých krajích betlémy jako papírové archy. Nejprve šlo o černobílé tisky ručně kolorované. S rozšířením litografické techniky se objevují i betlémy plnobarevné.

Snad nejznámější český betlém pochází od Mikoláše Alše, dalším známým betlémem jsou Pražské jesličky Josefa Weniga. Papírový betlém vydal i Josef Lada a Marie Fischerová-Kvěchová. V novodobé historii papírových vystřihovacích jesliček se setkáváme s betlémy například skautskými, indiánskými, muzikantskými nebo železničářskými, kdy figurky zmíněných skautů nebo hudebníků zaujaly místa darovníků.

Výstava také představuje papírové betlémy současných autorů. Můžeme obdivovat ztvárnění a pojetí tohoto tématu od Vladimíra Janáčka, Jarmily Haldové, Daniela Ladmana nebo od Nadi Kotrčové.