Grafický design se Františku Stekerovi stal osudným už ve druhé polovině 70. let minulého století, kdy pracoval jako grafik propagačního oddělení Domu kultury v Ostrově. Významným pro jeho umělecký růst bylo studium oboru Propagační tvorba a plakát na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v roce 1983 získal titul akademický malíř. První příležitost realizovat své umělecké názory na grafický design pak dostal opět v Ostrově, kde pro výstavní síň Letohrádek a ostrovský městský úřad vytvořil množství pozvánek, plakátů a katalogů. Jedním z vrcholů jeho tvorby pak je, věřme, že dosud neukončená, řada katalogů navrhovaných po roce 2000 pro Galerii výtvarného umění v Chebu.

„Přestože doprovázely nejrůznější výstavy rozmanitých autorů, je z nich patrné, že ke každému zadání přistupoval nanejvýš pozorně a vždy tak, aby vyzdvihl nejenom charakter uměleckého projevu a našel co nejvýstižnější úpravu, aby katalog všemi svými složkami působil kultivovaně, jasně a přehledně," charakterizuje tuto část Stekerovy tvorby historička umění Božena Vachudová. Kromě katalogů tvoří nepřehlédnutelnou část chodovské výstavy osmnáct plakátů, u kterých autor „staví na vybroušeném působení vlastní typografie v koexistenci jak s tvarem písmen, tak se zvolenou barevností a použitými vizuálními znaky."

Ve své volné tvorbě se pak František Steker soustřeďuje téměř výhradně na kresbu, charakteristickou jeho jemným minimalistickým stylem vycházejícím převážně z geometrických prvků. Oblast kresby přitom chápe daleko šíře, než jsme zvyklí. Kromě obvyklých instrumentů, jako jsou zjednodušeně řečeno papír a tužka, dokáže využívat rozličné další materiály, dřevo, překližkové desky i samotný výstavní prostor a jako kresebné médium i světlo a stín.

Významnou, i když okem neviditelnou součástí Stekerových aktivit je jeho činnost pedagogická. Její počátky spadají do roku 1995, kdy se stal profesorem na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech, kde spolu s Janem Pelcem položili základy oboru grafického designu, jenž do současné doby patří k nejprestižnějším oborům tohoto druhu na středoškolské úrovni u nás. Od roku 2003 pak František Steker působí jako docent na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Výstava prací Františka Stekera s názvem „Sebranosti" je v Galerii u Vavřince volně přístupná každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 a v neděli od 13 do 17 hodin, a to až do 31. prosince.