Jak to podle vás je s onou šikanou?

Je to naprostý nesmysl. Martin Lebel je ten nejslušnější a nejhodnější šéfdirigent, jakého jsem za celou svou dosavadní kariéru nejen v našem orchestru poznal. Věc se šikanou se má tak jakožto šéfdirigent žádá od některých kolegů zlepšení kvality jejich práce a oni, místo aby sedli k nástroji a začali cvičit, píší dopis do novin a na vedení města, že jsou tu šikanováni, tu sexuálně obtěžováni a podobné nesmysly. Je to paradox, ale dnes když nějaký zaměstnanec poškozuje svého zaměstnavatele a své kolegy, zaštítí se odbory a je prakticky nepostižitelný.

A takhle postupuje každý, kdo má nějaký problém?

Ale kdepak, za vším stojí jeden člověk pisatel. Velmi schopný manipulátor, který poškozuje druhé a nezřídka k tomu využívá právě lidí s nějakým problémem. Všichni, nejen v orchestru, vědí, o koho jde! Nejvíc mě na tom všem ale mrzí to, že jeho slátaniny podepíší i lidé, kterých jsem si dřív vážil.

Ovšem zaštítěním se slovem „odbory" vzniká dojem, že jde o názor převážné většiny členů orchestru…

Bohužel. Takováto vyjádření a dopisy do redakcí a zastupitelům jsou součástí jakéhosi odboje, ovšem skutečně jen velmi malého počtu hudebníků, kteří mají svoje hráčské či osobnostní problémy. Tímhle nečestným způsobem chtějí od nich odpoutat pozornost. Jedná se o skupinu druhé odborové organizace, procentuálně je to jen malá část hráčů. V KSO jsou dvě odborové organizace. V jedné je většina zaměstnanců, kteří pro orchestr dýchají, ve druhé je minimum členů a od té pocházejí všechny ty dopisy a stížnosti.

Nedávno jsme si připomněli čtvrt století od revoluce. Jak byste toto období zhodnotil v souvislosti s orchestrem?

Pětadvacet let po revoluci se stále ještě učíme žít svobodně, v demokracii. Pro mnoho lidí to znamená nápor na psychiku, zvláště když takto nebyli vychováváni žít. Po pětadvaceti letech se mnoho změnilo i v KSO.

Dříve úctyhodný, avšak poněkud zkostnatělý soubor má nyní nakročeno k světlejším zítřkům. Výrazně se rozšířil repertoár, přibylo práce, programy jsou pestřejší. Hudebníci musí během jednoho týdne nastudovat dva, tři i čtyři různé programy na celovečerní vystoupení. Někteří mají velký problém se tomuto trendu přizpůsobit. Rádi by zůstali u starého způsobu práce a brání se různými způsoby.

Co pro vás znamená hudba?

Hudba vždy pomáhala léčit ducha, posilovala a povzbuzovala. Umožňovala katarzi, úlevu od přetlaku. Jsem hrdý, že k tomu mohu přispívat jako člen KSO alespoň malým dílem.

(lev)