KDY: 9. dubna od 17 hodin
KDE: v textu uvedený link
ZA KOLIK: zdarma

Online přednášku Jak na elektronické knihy připravila Městská knihovna v Chebu. Povede kji Miroslav Kalčic, spolupracovník Městské knihovny v Chebu, a koná se ve čtvrtek 9. dubna od 17 hodin. 

„Na tomto webináři se lze dozvědět, co to jsou elektronické knihy a jejich čtečky. Pokusím se předat několik tipů, jak si práci s nimi zjednodušit, které čtečky si obstarat pro to, aby bylo možné si zadarmo půjčovat e-knihy přes katalog Městské knihovny v Chebu, jak si je půjčit, jak vůbec stahovat dostupné e-knihy jinde nebo i nakupovat,“ uvádí Ing. Miroslav Kalčic.

 Připojujeme link, na němž se můžete na seminář přihlásit. Návod, jak to udělat, najdete na webu či facebooku Městské knihovny Cheb. 

Slíbený link na webinář ve čtvrtek 9. dubna v 17.00 h (připojovat se bude možné od 16.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ3N2U4YzctNTM3MS00ZGZjLWI1MTYtYzMzYWFjZjk2ZWIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dadee466-95d8-466e-bd4d-ba30d2932ed4%22%2c%22Oid%22%3a%22bb4ed2c9-645a-48ce-be20-4aa2d6a8369e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d