Žádné písemné prameny, které by se k hradu vztahovaly, nejsou známy. Archeologicky byla jeho existence doložena ve 13. století, ale je možné, že je ve skutečnosti mladší. V 19. století stál na místě hradu altán. Z hradu se dochoval okrouhlý pahorek hradního jádra na východní straně chráněný příkopem. Nejlepší přístup k hradu je z obce Háje cestou k bývalému rekreačnímu středisku. Cesta končí těsně pod vodojemem. Pahorek s vodojemem lze obejít po jeho západní straně. Za vodojemem je stará cesta a nad ní se prudce zdvíhá terén k pozůstatkům hradu.
Obec Březová