Pod vedením architekta Borise Redčenkova se mladí architekti zaměřili na možnosti využití prostoru mezi novým a starým městem (mezi Jáchymovskou ulicí a bývalou „škodováckou" vlečkou). Výstava je volně přístupná.
„Studenti vytvořili celkem čtyři návrhy způsobu propojení obou částí Ostrova. Součástí prací Matěje Nepustila, Karolíny Koubové, Petra Sogorčíka, Anny Marie Žílové, Markéty Körnigové, Jana Matouška, Hany Švehlové, Báry Strelcové a Kristýny Rajdlové jsou bannery i plastické modely. Dále představila svůj projekt Tereza Kupková, která se v rámci své diplomové práce zabývala návrhem vytvoření památníku politickým vězňům pracovních táborů na Jáchymovsku v 50. letech, ten by mohl vzniknout u vykmanovské Věže smrti," uvedla tisková mluvčí Městského úřadu v Ostrově Zdeňka Newiaková.
Na zahájení výstavy, kterého se zúčastnilo několik desítek lidí, pronesl slavnostní slovo starosta města Ostrov Pavel Čekan. Návštěvníky i studenty architektury přivítali také tvůrci projektu architekt Boris Redčenkov a vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Ostrov Alexandra Fürbachová.
Práce mladých architektů vznikly na popud města Ostrov. To jim také zajistilo přednášku historika Lubomíra Zemana a následnou komentovanou prohlídku města, v rámci které měli možnost navštívit staré město, klášterní areál, park a sídliště v nové části Ostrova. Nevynechali ani objekty ostrovské SORELY. Tyto unikátní architektonické a urbanistické soubory studenty inspirovaly a zaujaly a pomohly jim vytvořit čtyři různé práce, v nichž nalezneme čtyři rozdílná řešení, jak nové moderní a využívané město propojit s jeho historickou a památkově chráněnou částí. Ve svých pracích měli studenti také za úkol zohlednit stávající provozní potřeby prostoru a zhodnotit jeho celkový potenciál.
Výstavu ve Dvoraně ostrovského zámku můžete vidět až do 20. listopadu.