Mladí zpěváci, chlapci a děvčata ve věku od 6 do 15 let, jsou většinou prvními, kdo nám v Karlových Varech zvěstují jaro. Zúčastňují se soutěže Karlovarský skřivánek, která za 15 let své dosavadní existence inspirovala k následování mládež z krajů celé republiky.

Pro vznik soutěže byl na začátku devadesátých let minulého století důležitý nápad tehdejšího ředitele Základní školy a Základní umělecké školy v Karlových Varech Rybářích Jindřicha Volfa.

Jako příznivé se ukázalo spojení s dnešním Mezinárodním pěveckým centrem a s řadou jeho spolupracujících pěvců a pedagogů z konzervatoří v Čechách a na Moravě, kteří pravidelně přijímají pozvání do poroty. Autoritu letošního Karlovarského skřivánka podpořili svými osobními záštitami hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a primátor města Petr Kulhánek.

Soutěž má dvě kategorie pro děti od 6 do 10 let a rovněž dvě kategorie pro starší zpěváky do 15 let. Soutěžními úkoly je přednes národní písně a umělé písně podle vlastního výběru. To znamená, že uslyšíme písně taneční, náročnější úpravy národních písní, ale také první pokusy o přednes árie nebo dílka klasiků od těch, kteří se již v tomto věku věnují studiu sólového zpěvu.

Soutěž již začala školními koly, ze kterých jednotlivé školy v kraji nominovaly své zástupce do únorového karlovarského krajského kola, které se uskuteční v příštím týdnu v pondělí a v úterý 14. a 15. února v aule zmíněné Základní školy a Základní umělecké školy v Rybářích, vždy od 10 do 15 hodin. V druhé polovině března se pak opět v Karlových Varech koná celostátní finále.

V odborné porotě krajského kola přivítáme profesorky konzervatoří z Prahy Brigitu Šulcovou a Evu Svobodovou, z Plzně pak Ludmilu Kotnauerovou, profesora Akademie múzických umění v Praze Reného Tučka a pěvkyni Veroniku Mráčkovou-Fučíkovou. Soutěž má své pořadatele - výtečného moderátora Jiřího Zemana, tajemnici Marii Drlíkovou a několik učitelů dobrovolníků a pomocnic, kteří spolu s ředitelem ZŠ a ZUŠ Břetislavem Svobodou zajišťují její bezchybný průběh.

Účast veřejnosti je vítána, neboť diváci svým zájmem a potleskem povzbudí mnohé z těch, kteří budou zpívat na veřejnosti a dokonce v soutěži poprvé. Vážení čtenáři a čtenářky, přijďte si poslechnout dětský zpěv, který ve svém projevu často vyjadřuje upřímné představy o životě, touhách a nadějích, které jim my dospělí často závidíme.