Spolu s tím je možné shlédnout i novou expozici Sakrálních předmětů západního Krušnohoří a Ostrovska. Naleznete ji v sakristii klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Ve výstavních prostorách najdete umělecky zpracované monstrance z Božího Daru, Jáchymova, Perninku, , kalichy s patenami z Hroznětína, lidové polychromované řezby, ornát ostrovského faráře z poloviny 19. století. Vystavena je i faksimile Ostrovského kodexu ze 14. století, který vznikl na dvoře Karla IV. Neméně zajímavá je i Kniha věřících z kostela sv. Maří Magdaleny z Boru z 18. století.