Výstava zahrnuje zajímavé dobové dokumenty, jako například knihu návštěv čítárny karlovarské městské knihovny z 19. století, kde si mohou návštěvníci prohlédnout například podpis Františka Palackého, který čítárnu v době svého lázeňského pobytu navštěvoval. Výstava také seznámí návštěvníky prostřednictvím dobových fotografií s podobou jednotlivých oddělení knihovny od 50. let minulého století a představí i knihovníky a knihovnice a jejich práci tak, jak vypadala v průběhu posledních 60 let.

Kromě toho si budou moci zájemci prohlédnout nejstarší ručně psané i první tištěné katalogy karlovarské městské knihovny, její ex-libris a mnoho dalších zajímavých dobových artefaktů spojených s knihovnou a jejím provozem.

Výstava v hale Dvory potrvá do konce roku. Vstup je zdarma.