Bible Václava IV. vznikla téměř sto padesát let před vydáním Lutherova překladu bible. Na žádost českého krále Václava IV. vytvořila přepychový rukopis bible v němčině nejslavnější pražská iluminátorská škola v letech 1390 – 1400.

Miniaturami a bohatými, symbolickými a narativními margináliemi bohatě zdobená bible, respektive jeden díl faksimile bible spolu s informačními panely je k vidění na výstavě Bible Václava IV.

Faksimile, prakticky k nerozeznání od originálu, vytvořilo umělecké nakladatelství Adeva z Grazu v Rakousku a jeden z dílů věnovalo Muzeu Karlovy Vary v roce 2010. Kompletní barevná faksimile edice Václavovy bible je ve vlastnictví Rakouské národní knihovny ve Vídni, čítá osm dílů faksimile a jeden díl dokumentů. Všechny listy jsou řezané podle originálu.

V den zahájení výstavy Bible Václava IV. vystoupí s přednáškou Václav IV. a historické Loketsko doktor filosofie Vladimír Vlasák, který vás seznámí s osobou českého a římského krále Václava IV. (1361—1419), přiblíží podobu a charakter regionu Loketsko v jeho době a působení krále Václava IV. na Loketsku.

V Lokti Václav IV. poměrně často pobýval a věnoval pozornost stavbě hradu i privilegiím města. Dozvíte se také o vztahu panovníka k významným lokalitám Loketska, které dokládají soudobé písemné a hmotné prameny.

Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou projekcí. Začátek je v 17 hodin.

(lh)