Lepší scénář by snad pořadatel chebských vánočních trhů nevymyslel. Snad na minutu přesně v den jejich zahájení začal padat sníh a během chvíle ho napadlo pár centimetrů. Ve spojení s nádhernou scenérií náměstí Krále Jiřího z Poděbrad to nemohlo být už lepší.

Náklady na chebské trhy se pohybují kolem 4,5 milionu korun. Částka je to nemalá, ovšem výsledek je odpovídající. Na náměstí díky tomu vzniklo ucelené vánoční městečko s jednotným architektonickým střihem. Na jedné straně u Špalíčku je pódium pro kulturní akce a kluziště s ledem, následuje malé náměstíčko, odkud lze vystoupit na zvonici s kalendářem, rozhlédnout se a zazvonit si. Střed tržiště pak tvoří krytá plocha se stolky a velkým ohništěm, kde si lze opéci vuřtík či klobásu. Střed tržiště je zakončen stájí s živými zvířaty. Nejen malé přitahovali oslíci i ovečky. Kolem dokola tohoto centra jsou jednotné krámky s lákavým sortimentem, který k Vánocům bezesporu patří.

Už od dopoledne bylo i přes chumelenici tržiště plné lidí. Nakupovali, okukovali, popíjeli svařák či punč a evidentně se dobře bavili. Plné bylo i kluziště, přestože bruslení nebylo kvůli padajícímu sněhu ideální a plochu bylo třeba často odklízet. Atmosféra vánočních trhů v Chebu byla zkrátka výborná, dokázala člověka strhnout a tyto trhy mohou směle konkurovat tak vyzdvihovaným trhům v německých městech. Návštěva Chebu bude určitě dobře investovaným časem.

V Karlových Varech byly v uplynulých letech vánoční trhy tak trochu rozpačité. Proto letos přišla radnice s velkou změnou a trhy v tomto duchu nazvala Nové vánoční trhy. Výrazně také navýšila jejich rozpočet z původních zhruba 600 000 korun o více než jeden milion korun. Tou největší novinkou bylo jiné místo konání karlovarských trhů.

Z pěší zóny, ze třídy T. G. Masaryka, se trhy poprvé přesunuly před hotel Thermal. Na jakési náměstí, které ožívá stánky a ruchem například v době konání filmového festivalu nebo při gastronomickém food festivalu. Na vánoční tržiště upozorňují dvě vstupní brány. Jedna je umístěna na mostě u hlavní pošty, druhá na mostě k Thermalu ve směru od Dvořákových sadů. To je určitě dobrý počin.

Uspořádání tržiště ovšem za tím chebským tak trochu zaostává. V Chebu vzniklo jakési vánoční městečko s jednotným rukopisem, v Karlových Varech jsou zatím prostě na ploše před Thermalem seřazeny dvě řady stánků. V jedné řadě byly v sobotu stánky, které jsou před hotelem celý rok a stejný v nich byl i sortiment, který se po celý rok prodává.

Druhá řada přibyla v linii před vstupem do velkého sálu. Škoda že stánky nejsou stejné, určitě by byl výsledný dojem lepší. Navíc celé tržiště je tak trochu zastíněno obrovskou masou Thermalu. Ploše Nových vánočních trhů vévodí vánoční strom, tentokrát přivezený z Chodova.

Na karlovarské trhy jsme přišli v sobotu po poledni. Lidí tady bylo o poznání méně než v Chebu, sportovní terminologií řečeno, start karlovarských trhů byl o dosti pomalejší.

Také v Karlových Varech je k dispozici kluziště, ovšem o zhruba dvě třetiny menší než v Chebu a není na něm led, nýbrž umělá hmota. Cena za půjčení bruslí byla pro dospělého 50 korun na neomezenou dobu. V Chebu bylo možné za stejný obnos bruslit půldruhé hodiny. Jenomže pravý led patrně láká více. V Chebu bylo kluziště od otevření zaplněné, v Karlových Varech se od otevření v 10 hodin do 14 hodin přišli sklouznout dva lidé.

Jestliže v Chebu byla na tržišti slyšet kromě češtiny němčina, v Karlových Varech to byla ruština. Trochu rozpačitý byl první den trhů sortiment zboží nabízeného v Karlových Varech, v některých případech se vánočnímu sortimentu příliš neblížilo, což se ale možná ještě změní.

Má tedy smysl vypravit se na vánoční trhy v Karlových Varech? Pokud to spojíte s procházkou po lázních nebo návštěvou kulturního programu, kdy je nabídka dosti slušná, pak ani v tomto případě nepůjde o ztrátu času.