Na jaře začne příprava stavebních parcel pro bydlení v bývalém Jižním lomu. Projekt dostává konkrétní obrysy. Sokolov uzavře s ministerstvem financí dohodu o realizaci přípravy prvních 36 stavebních parcel pro rodinné domy. Ministerstvo financí bude celou akci financovat z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Příprava prvních parcel vyjde stát na 90 milionů korun. Finančně se bude podílet i Sokolov. Celkem je v plánu až 56 míst pro rodinné domy.

"Chtěli bychom vybudovat příjezdovou komunikaci ke stavebním parcelám. Napojit by se měla na ulici Citická. Vybudovat by se měly také inženýrské dítě jako vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod a nízké napětí. Chybět nebudou ani sadové úpravy či hřiště pro děti. Výsledkem by mělo být 36 stavebních parcel, které bude město následně nabízet. Důležité je říci, že parcela bude kolem jednoho tisíce metrů čtverečních. Téměř sto procent uhradí stát. Neuznatelné náklady, které půjdou finančně za městem, jsou zhruba tři miliony korun. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele a realizace samotná by měla začít na jaře," řekl starosta Sokolova Petr Kubis. "Až bude hotova Krejcarová lávka, dojde myslím k pěknému propojení se Starým náměstím a zároveň k rozšíření města," dodal místostarosta Jan Picka.

V místě se počítá i s multifunkčním, workoutovým i dětským hřištěm. Společně s vybudováním příjezdové cesty dojde i k výstavbě parkovacích míst. Projekt bude realizován v části Jižního lomu vedle silničního obchvatu. Z druhé strany silnice zůstane nedávno vybudovaný park. Město zároveň již poněkolikáté upozorňuje, že se nejedná o území, kde nyní probíhá výkup a likvidace garáží. Toto území je totiž v záplavové zóně a nelze na něm realizovat žádné nové stavby.

Sokolov také plánuje záchytné parkoviště přímo u Starého náměstí a další u sokolovského dopravního terminálu. "Parkoviště u Starého náměstí je v blízkosti páteřní cyklostezky a využívat by ho tak mohli nejen lidé míříci například na in-line brusle, ale i lidé, kteří přijedou do Sokolova od Staré Ovčárny či Dolního Rychnova, odkud vedou přivaděče z dálnice D6. Na záchytném parkovišti nechají auto a poté to mají opravdu kousek na Staré náměstí či do centra Sokolova. A když Lesy ČR změnily svou politiku a namísto prodeje praktikují směny pozemků, zareagovali jsme na to. Nabízíme jim směnu dvou našich pozemků. Jeden je v Královském Poříčí a druhý ve Stříbrné na Kraslicku," konstatoval Jan Picka.

Výměra sokolovského pozemku, patřícího lesům, je zhruba 27 tisíc metrů čtverečních. Dva, které nabízí město ke směně, mají 28 tisíc metrů čtverečních. Pokud by se směna provedla už v příštím roce, byl by to úspěch. Co se týká nákladů na převod a administrativu s ním spojenou, odsouhlasila rada města, že veškerou finanční náročnost ponesou obě strany napůl.

Zásadní revitalizace čeká i hřbitov v Sokolově. Město k ní přistupuje hned z několika důvodů. Tím hlavním je blížící se nedostatek míst pro uložení ostatků. Dalšími pak například zničený německý hřbitov v době komunismu, dále pak přestárlá zeleň či nedostatek míst pro parkování. Město nezapomíná ani na okolí smuteční síně. Kompletní obnova je velkého rozsahu a tak bude rozdělena do několika etap. Celkové náklady půjdou do desítek milionů korun.

"Sokolov připravuje projekt na kompletní obnovu celého hřbitova, tedy kromě současného hřbitova i toho židovského a starého hřbitova. Konkrétně dojde k rozšíření hřbitova o dvě nová oddělení. Dále pak k úpravě zeleně – vysázení nových keřů, k úpravě cestní sítě, k instalaci vodních prvků, vybudování zpevněných ploch, osazení venkovního nábytku, řešení odvodu dešťových vod ze smuteční síně a k vybudování nového hlavního a vedlejšího parkoviště. V neposlední řadě i k úpravě vstupní zahrady smuteční síně, která má docílit zklidnění," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Město rozdělilo projekt do několika etap a chce práce provádět postupně v horizontu několika let. Na první etapu, kterou je obnova hřbitova a vybudování hlavního parkoviště, se snaží Sokolov získat finanční dotaci z evropských fondů. Pokud bude město se svou žádostí úspěšné, začnou stavební práce v druhé polovině příštího roku.