Výsledkem má být návrh limitů podoby domů a jejich uspořádání v centru města, v návaznosti na bezprostřední okolí, což představují například sady Míru, nedaleké Poštovní náměstí či budova bývalé textilní průmyslovky. Záměr se má projednat na prosincovém zasedání zastupitelstva. Vlastní soutěž se pak vypíše v průběhu příštího roku.

„Mnoho úsilí a prostředků jsme vložili do přípravy infrastruktury pro zástavbu. Máme upravený střed města, nové parky, zatím ale chybí v těchto místech zástavba. Zamysleli jsme se nad tím, jaká by tato zástavba měla být, aby se nejednalo o nejlevnější domy, ale aby stavby měly i architektonickou a urbanistickou hodnotu. Do záměru chceme začlenit také širší okolí, výsledný koncept by tak měl zahrnovat nejen podobu náměstí, ale také jeho propojení se stávajícími objekty, komunikacemi atd. Proto navrhneme zastupitelstvu vypsat ve spolupráci s Českou komorou architektů soutěž, jejímž prostřednictvím chceme oslovit autory z celé republiky,“ vysvětlil starosta města Dalibor Blažek.

Při různých rekonstrukcích a stavbách Aš s architekty spolupracuje už delší dobu.

„Příkladem může být nedávno dokončená přeměna bývalé továrny na kulturní centrum a základní uměleckou školu nebo příprava na stavbu nového zázemí u fotbalového areálu Střelnice,“ konstatoval tiskový mluvčí města Aše Milan Vrbata.
Vybouraná náměstí se v tuto chvíli jeví jako výhoda.

„Je to závazek budoucím generacím, nedopustit nahodilou zástavbu volných prostranství nejlevnějšími krabicemi,“ dodal starosta. Aš přišlo o centrum, které tvořil prostor nynějšího Goethova náměstí, po 2. světové válce. Po odsunu původního obyvatelstva opuštěné domy rychle chátraly a začalo se s demolicí.