Armádní lékař Vladimír Pavlík posílil spolu se svou kolegyní chebskou nemocnici.Armádní lékař Vladimír Pavlík posílil spolu se svou kolegyní chebskou nemocnici.Zdroj: Univerzita obranyOba dva lékaři se museli vyvázat ze svých povinností na katedře a přeorganizovat směny ve svých nemocnicích. Kapitánka Blanka Kupsová zůstane v nemocnici v Chebu do konce února, podplukovník Vladimír Pavlík až do 7. března. A s ním si Deník povídal o tom, jaký je ´běžný den´ v nemocnici, o jaké pacienty se armádní lékaři starají či o tom, co je pro ně v současné době nejhorší.

Situace v chebské nemocnici je dlouhodobě kritická, máte za sebou více jak týden služby v tomto zařízení. Jak vnímáte atmosféru?

Jedná se o nemocnici okresního typu, tedy ve srovnání třeba s Fakultní nemocnicí Hradec Králové je zde výrazně menší kapacita lůžek a personálu. Je to moje první profesní zkušenost s tímto typem nemocnice. Dosud jsem vykonával praxi v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích a hlavně ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Atmosféra v chebském zdravotnickém zařízení je profesionální a pracovní. Zaměstnanci ví, co mají dělat a dělají to jak nejlépe umí.

S jakým přijetím jste se setkali? Na jakém oddělení a s jakými pacienty pracujete?

Lékaři v čele s panem primářem Adamcem a ostatní zdravotnický personál včetně sestřiček nás přijali velmi dobře, jsou rádi, že jsme posílili v počtu dva lékaři pracovní tým na interním oddělení. Já a paní kapitánka Blanka Kupsová pracujeme společně na jednom z oddělení, které bylo už vloni na jaře předěláno na Covid pacienty. Jedná se konkrétně o původní oddělení chirurgie, které již téměř rok hospitalizuje pacienty s interními chorobami. Na daném oddělení je 30 lůžek, které jsou z větší části zaplněny pacienty. Zhruba polovina pacientů tohoto oddělení je zde hospitalizována pro potíže po prodělání covidu, zejména kvůli nemocem spojeným s dýchacím systémem. Druhá polovina hospitalizovaných pacientů má celou řadu dalších interních diagnóz.

Oba dva jste se museli vyvázat na několik týdnů ze svých povinností na katedře a ve svých nemocnicích. Vzhledem k tomu, že Cheb je jedním z uzavřených okresů, asi není možné podívat se domů alespoň ´na skok´. Jak moc to bylo a je organizačně náročné?

Jsme vojáci a jsme zvyklí na občasnou domácí nepřítomnost. Během mé vojenské kariéry jsem strávil více než dva roky v cizích zemích, včetně bojové mise v Afghánistánu. Po organizační stránce nám vyšlo vstříc naše mateřské pracoviště. Díky pomoci ze strany děkana Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzity obrany v Brně profesora Romana Chlíbka jsme cestovali do Chebu pohodlně a hlavně rychle služebním vozidlem. Rozhodnutí odjet do Chebu padlo v úterý 9. února a v pátek 12. února jsme se v 10.30 hodin hlásili oba dva panu řediteli chebské nemocnice. Pracujeme zde každý den včetně sobot a nedělí přibližně 8 hodin. Náročné to jistě je, ale musíme to zvládnout.

ilustrační foto
Skryté volání na mobilní telefon dětí vyděsilo rodiče, báli se, že je to pedofil

Jako armádní lékaři jste zvyklí na spoustu věcí. Lze ale to, co se v současné době děje kvůli covidu, s něčím porovnat? Co je pro lékaře v současné době nejhorší?

Současnou situaci lze částečně porovnat například s hromadnými zdravotnickými ztrátami při bojové činnosti. Na tuto skutečnost jsou vojenští zdravotníci, nejenom lékaři opakovaně školeni. Nicméně současnou velmi vážnou epidemiologickou situaci takového rozsahu nepamatuji.

Jak vypadá váš ´běžný´ den?

Naše pracovní doba je každý den včetně sobot a nedělí od 7 hodin do 16 hodin. Ráno bývá hlášení lékařů, kdy sloužící lékaři předávají informace o pacientech, o které se starali v noci. Dopoledne probíhá na oddělení tradiční a každodenní vizita lékařů, kdy se zjišťuje aktuální zdravotní stav jednotlivých pacientů. Odpoledne se řeší nově přijatí pacienti, píše se zdravotnická dokumentace, konzultují se výsledky laboratorních a diagnostických vyšetření. Vedou se telefonáty s příbuznými pacientů, kteří dlouhodobě nemohou navštívit osobně své blízké. Odpolední hlášení pak slouží hlavně k předání informací pro službu konající lékaře. V případě potřeby zůstáváme na oddělení i po pracovní době.

Pacienti, o které se staráte, na tom nejsou dobře nejen fyzicky, ale zřejmě i psychicky. Nemohou za nimi návštěvy, propadají čas na to si s nimi například popovídat, nalít jim optimismus do žil nebo je nějak pozitivně naladit?

Dobrá otázka. V současné situaci jsme rádi, že jsme schopni se postarat o pacienty po stránce jejich interních chorob, tedy těch, které nemocné bezprostředně ohrožují na životě. Po stránce medicíny je o pacienty v chebské nemocnici postaráno velmi dobře. Psychologická podpora by byla jistě vítaná, ale v současné situaci řešíme hlavně choroby, pro které byli hospitalizováni. Já osobně vidím, že u starších ročníků nemocných každé slovo, každé pohlazení udělá dotyčným velmi dobře. Na oddělení, kde pracujeme je početné zastoupení ošetřovatelů, včetně příslušníků Armády České republiky z Klatov. Věřím, že tato skupina zaměstnanců si při každodenní práci nachází čas i na prosté popovídání s pacienty.

Ilustrační foto.
Počet hospitalizovaných v Karlovarském kraji neklesá, volných míst je málo

Jak relaxujete? Je vůbec možné se v této situaci nějak odreagovat?

Práce je náročná a Cheb patří k uzavřeným okresům. S paní doktorkou máme stejného koníčka, a to je vytrvalostní fyzická aktivita. Oba dva v různých časech a nezávisle na sobě chodíme každý den více jak deset kilometrů v Chebu a bezprostředním okolí. Jiný druh sportovní aktivity je v současné době v podstatě nemožný, když nepočítám vytrvalostní běh. Věřím, že můj tradiční pochod mého rodného kraje, Krakonošova stovka se letos v červnu bude konat a já si zase během stokilometrového pochodu sáhnu na své fyzické dno.

Je spousta lidí, kteří pochybují o tom, že covid-19 je a že způsobuje vážné následky. Co byste jim vzkázali? Je vůbec způsob, jak tyto ´pochybovače´ přesvědčit?

Je obtížné přesvědčit určitou skupinu lidí o své pravdě. Covid-19 je závažné onemocnění s dlouhodobými komplikacemi, které mohou vést až k respiračnímu selhání a ke smrti. S tím souvisí i problematika odpůrců očkování. Přitom systém vakcinace v bývalém Československu a nyní i v České republice byl a je na vysoké úrovni. Očkování je nejúčinnější forma primární prevence proti infekčním onemocněním, včetně covid-19.