Až o 20 milionů korun by mohl přijít Sokolov z dotace na rekonstrukci zdejšího zimního stadionu. V posledních dnech tolik diskutovaný audit přidělených evropských dotací měl totiž výtky i k městu Sokolov za jeho investici do rekonstrukce zimního stadionu. Stála zhruba 148 milionů korun.

Podle sokolovského místostarosty Karla Jakobce audit vyčetl městu to, že během stavby částečně změnilo technologii střechy. „Změnila se norma. My jsme zahájili jednací řízení a měli jsme změnu odsouhlasenou. Podle auditorů se ale takové řízení může vyvolat jen v případě nepředvídatelných okolností. Podle nás ale změna norem takovou okolností je," myslí si Jakobec.

Není to první problém se zimním stadionem. Město Sokolov jako zadavatel stavby muselo zaplatit pokutu ve výši čtvrt milionu korun. Důvodem byla pochybení ve veřejné zakázce na rekonstrukci haly zimního stadionu. Zadavatel v rozporu se zadávacími podmínkami při hodnocení dílčího kritéria Záruky za jakost díla hodnotil údaj o záruční lhůtě u dodávek a zařízení. Vybraný uchazeč, sdružení BAU-STAV a ISSO, nabídl záruku 38 měsíců, ač vzorová smlouva pevně stanovovala záruku 24 měsíců.

„Tento postup podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky," potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj ve svém druhostupňovém rozhodnutí ze dne 30. března 2010. Pokud by totiž zadavatel postupoval v souladu se zadávacími podmínkami a nehodnotil ve prospěch vybraného uchazeče změnu vzorové smlouvy, kterou zadávacími podmínkami sám nepřipustil, umístil by se na prvním místě jiný uchazeč, a to společnost Metrostav, a.s.

Nelze přitom vyloučit, že pokud by uchazeči, který skončil druhý v pořadí, bylo předem známo, že je možné nabídnout i jinou než dvouletou záruční lhůtu, že by tak neučinil. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má na věc jiný právní názor. Pokuta mohla být až do výše sedmi milionů korun. Z toho je jasné, že pokud jsme pochybili, rozhodně to nebylo ve špatné víře," řekl bývalý místostarosta Sokolova Jaromír Dvořák.