„SŽDC se snaží zvyšovat bezpečnost provozu na přejezdech a každým rokem investujeme do této položky stovky milionů korun. Jen pro představu, od roku 2013 do konce roku 2016 bude zmodernizováno celkem 276 přejezdů za 2,3 miliardy korun," vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Přejezd na pomezí karlovarského a sokolovského okresu byl svědkem nehody v roce 2013, kdy motorista ignoroval značku a došlo ke srážce. V rámci modernizace bude toto místo nově osazeno světelným zabezpečovacím zařízením.

„Termín dokončení stavby je naplánován do konce března roku 2016 a celé to vyjde na 14,3 milionu korun," doplnil mluvčí.

V České republice je celkem 8001 železničních přejezdů a touto akcí plány SŽDC v Karlovarském kraji nekončí.

„V letošním roce realizujeme například revitalizaci trati Cheb Luby, kde bude do března 2016 modernizováno celkem 13 přejezdů za 96 milionů korun. Druhá trať je Karlovy Vary Potůčky. Zde se bude revitalizovat dalších 23 přejezdů za odhadovanou cenu kolem 150 milionů korun," doplnil Illiaš s dodatkem, že se již některé z těchto přejezdů dočkaly nového světelného zabezpečovacího zařízení a další již byly osazeny závorami.