Zároveň byl tento den svátkem Panny Marie Lurdské. Před 159 lety, v roce 1858, se zjevila Panna Marie v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou čtrnáctiletou dívku. Od té doby jsou Lurdy symbolem uzdravení. Často se říká, že když stůně duše, bolí i tělo. Zeptali jsme se proto MUDr. Darji Trejtnarové, lékařky z psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov.

Je pravda, že bolest na duši je i bolestí na těle? Jak může psychika ovlivnit naše zdraví?

Tělo a duši vnímám jako spojené nádoby. Bolest na těle se určitě projeví na našem psychickém stavu, stejně tak i duševní onemocnění se často promítá do tělesných příznaků.

Jakou roli hraje psychika při léčbě?

Důležitou. Hlavně naděje a víra v uzdravení je nezbytná, ať už se jedná o onemocnění duševní či tělesné.

Jak vážným problémem jsou duševní nemoci?

V posledních letech dochází k nárůstu počtu psychiatrických vyšetření ošetření, přibývá klientů ošetřených v psychiatrických zařízeních. Rozlišujeme mnoho různých psychiatrických diagnóz, každá z nich má svou závažnost, je třeba o nich diskutovat odděleně.

Co pro pacienta znamená deprese?

Deprese je léčitelné psychické onemocnění, není to slabost, lenost ani únava. Jde vlastně o dlouhodobý chorobný smutek, doprovázený ztrátou energie, bezdůvodnými obavami a úzkostmi, poruchami spánku i sebevražednými myšlenkami.

Jak může ovlivnit jeho zdraví?

Pokud máte nyní na mysli zdraví tělesné deprese se sama o sobě může projevit i tělesnými příznaky, například bolestmi hlavy, zad, tlakem na hrudi atd. Zároveň může nasedat i na již probíhající tělesné onemocnění a prodloužit jeho průběh.

Přibývá lidí s depresemi?

Deprese jako jedna z afektivních poruch je spolu s neurotickými poruchami jednou z nejčastějších psychiatrických diagnóz. Klientů s těmito potížemi v posledních letech přibývá.

Jak jim předejít?

Na rozvoji deprese se podílí jak genetické faktory, tak vlivy prostředí stres. Své genetické vlohy zatím nijak ovlivnit nemůžeme. Můžeme se snažit předcházet stresovým faktorům a naučit se případný stres zvládat. Pokud už máme pocit, že „něco není v pořádku", je dobré s problémem nezůstat sám a včas vyhledat odbornou pomoc. V případě, že se klient již s depresivní epizodou setkal, je důležité pravidelné užívání předepsané medikace, neukončovat léčbu předčasně.

Jak být fit fyzicky i psychicky?

Konkrétní a spolehlivý recept na spokojený, pohodový život bez jakýchkoliv nemocí bohužel nemáme. Existují ale všeobecně známá opatření, jimiž můžeme prospět svému tělesnému i duševnímu zdraví udržování správné životosprávy, vyhýbat se alkoholu a jiným návykovým látkám, pravidelný a dostatečný spánek, dostatek pohybu, čas na odpočinek, omezit každodenní spěch a shon. (sin)