Zaměstnávalo je sdružení Zdraposo, které nesehnalo zakázky. Tito lidé by se následně jen těžko uplatňovali na trhu práce. Nyní je a pětici dalších zaměstnává městská firma Sokolovská chráněná. Dostali nové zakázky a jedou takzvaně na sto procent. V plánu je dokonce rozšíření výroby.

„Bylo to blbý,“ krátce a výstižně zhodnotila období nejistoty jedna ze zaměstnankyň Dana Brožíková. Podle svých slov neví, co by si počala bez práce a lidí, se kterými je zaměstnána.
„Pracuji čtyři hodiny denně. Nevím, kde jinde bych sháněla práci a zda by mi ji vůbec dali. Jsem ráda, že máme práci dál tady a mohu být v kolektivu. Jsem mezi lidmi ráda,“ řekla.

S ní souhlasí i její kolega.

„Pracuji zde od roku 2002. Věděli jsme o tom, že v září či říjnu máme skončit. Měli jsme hrozné pocity. Báli jsme se, že budeme končit, mysleli na to neustále. Nevím, zda bych si sehnal jinou práci, ale snažil bych se o to. Jsem nakonec velmi rád za to, jak to dopadlo,“ řekl Roman Beňák, který ve firmě pracuje pět hodin denně.

Sokolovská chráněná je dceřinou společností Sokolovské bytové. Vedením obou těchto společností je pověřen Erik Klimeš.
„Obecně patří naše zakázky do kabelové konfekce. Podařilo se nám sehnat zakázky manuálně trochu jednodušší, které odpovídají schopnostem zaměstnanců. Objem zakázek bude, věřím, větší. S tím souvisí také to, že budeme shánět nové zaměstnance. Vypadá to, že práce bude dost,“ řekl Klimeš.

Podle něj jsou v tuto chvíli omezeni kapacitou budovy i kapacitou zaměstnanců. „Jsme vytíženi na sto procent,“dodal.
Sokolovská chráněná tvoří zisk do výše 25 procent nákladů na mzdy. Zbývajících 75 procent pokryjí dotace z úřadu práce.
Vlastní chráněné dílny město v minulosti provozovalo. V roce 2008 je ale zrušilo a pracovníky si převzala organizace Zdraposo. Její činnost město finančně dlouhodobě podporovalo. Například letos uvolnilo příspěvek ve výši 1,4 milionu korun.
„Peníze jsme poskytovali, ačkoli jiné chráněné dílny ve městě nepodporujeme. Jinde v republice se podobné organizace uživí samy. Chtěli jsme ale sanovat to, co je vlastně důsledkem zrušení původní služby,“ konstatovala místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.