Zamítavou odpověď obdrželo ANO k námluvám se STAN s podporou KOA, TOP 09 a KDU-ČSL, a místo osmadvacetičlenné koalice tak znovu musí počítat s křehkou třiadvacítkou. „Mohu potvrdit, že jsme v pondělí s ohledem na příbuznost politických priorit nabídli spolupráci zastupitelům zvoleným za STAN, KOA, TOP 09 a KDU-ČSL, konkrétně pak možnost nominace do rady kraje s gescí a odborností v oblasti kultury a památkové péče. S ohledem na potřebu věnovat se dané agendě naplno jsme nabídli uvolněný post," uvedla lídryně ANO Jana Vildumetzová.

A doplnila, že s ohledem na potřebu věnovat se dané agendě naplno nabídli STAN uvolněný post.

„Ve vazbě na dřívější prohlášení STAN, KOA, TOP 09 a KDU-ČSL, že mají zájem přinést změnu v praxi krajské politiky a zpřetrhat vazby dosavadních čelných představitelů, jsme požádali o nominaci odborníka, který dosud ve vedení kraje nepůsobil. Tato nabídka byla i s ohledem na výše uvedené určena výlučně uvedeným zastupitelům a byla s ohledem na potřebu dospět k závěru ve vyjednávání krajské vlády časově omezená. Dovolím si připomenout, že naši původní nabídku, kterou jsme učinili, subjekty vedené STAN odmítly," vysvětlila Jana Vildumetzová.

S odmítnutím STAN s partnery zároveň avizovalo zájem sestavit platformu bez ANO spolu s HNHRM, Českou pirátskou stranou, ODS a ČSSD.

„Na tuto nabídku reagovala pouze ČSSD s vyhlášením společného dvojbloku, který tedy nesplnil očekávání ve smyslu kladného přijetí od zbývajících subjektů," doplnila Jana Vildumetzová.

Lídr kandidátky Petr Kulhánek za STAN s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 nabídku hnutí ANO ale ve středu opět odmítl a zopakoval, že nemá zájem zapojit se do koaličního modelu bez ČSSD. Respektive že jakékoliv jednání bez ČSSD vylučuje.

„I nadále tak trvá, že půdorys vyjednávané krajské vlády je založen na partnerství mezi hnutím ANO, HNHRM, Českou pirátskou stranou a ODS. Jako jednu z priorit jsme si stanovili také bližší zapojení opozice. Rádi bychom dosáhli stavu, kdy konstruktivní opozice bude mít dostatečný prostor a mandát kontrolovat činnost nového vedení kraje, například cestou předsednictví ve vybraných výborech. Jednáme přitom se všemi, kteří mají zájem přinést změnu krajské politiky a pracovat v zájmu občanů Karlovarského kraje," doplnila lídryně hnutí ANO.

Sám Petr Kulhánek uvedl, že STAN s partnery stále preferuje širokou koalici bez KSČM a SPO s SPD. „To zaručuje šíři odbornosti a kontinuitu nových subjektů. Nabídka k tomuto jednání od nás stále platí," dodal Petr Kulhánek.