Plánujete provést změny v představenstvu KKN?

Nejsem příznivcem radikálních změn, proto se chci nejprve detailně seznámit se skutečnou situací, s přesným stavem hospodaření společnosti, tedy nemocnic v Karlových Varech a v Chebu.

Bude se měnit obsazení dozorčí rady KKN?

Členy tohoto orgánu jsou tradičně zastupitelé, politici, vzhledem k tomu, že s nově zvoleným krajským zastupitelstvem nastoupili noví lidé, odrazí se tyto změny i ve složení dozorčí rady. Půjde o výsledek společné dohody.

Dáte podnět k přezkumu hospodaření KKN za uplynulé období?

Karlovarská krajská nemocnice je akciová společnost, tedy musí nechat provádět audit hospodaření ze zákona. Auditem by mělo procházet i nakládání s veřejnými prostředky, tedy s těmi penězi, které nemocnice dostává od kraje v rámci tzv. závazku veřejné služby na provoz ztrátových oddělení. Navíc je kontrolována i zdravotními pojišťovnami. S výsledky se podrobně seznámím, a pokud budu mít pocit, že je třeba provést další kontrolu hospodaření, pak v tomto ohledu podniknu potřebné kroky.

Jak se stavíte k avizovanému zvýšení platů zdravotníků v KKN o deset procent od roku 2017?

Kvalita nemocnic v Karlových Varech a v Chebu je pro mě na prvním místě a dobře si uvědomuji, že v ní musí pracovat lidé vzdělaní, zkušení, ale také dobře zaplacení. Navíc by měly nemocnice nabídnout příjemné prostředí nejen svým pacientům, ale i sestrám a lékařům. Nemohu se sice v tuto chvíli zavázat, že budu plnit sliby, které dalo předchozí vedení kraje, protože nevím, zda na takové plnění slibů vůbec nemocnice má. A hlavně je to věc jednání s managementem a zástupci zaměstnanců.

Plánujete zachovat náborové a stabilizační příspěvky pro personál interních oddělení nemocnic?

Tyto příspěvky jsou součástí návrhu rozpočtu pro příští rok, k jejich udělení je samozřejmě nutné znát aktuální situaci jednotlivých interních oddělení. Zatím příspěvek čerpali někteří lékaři v KKN, bohužel z řad středního zdravotnického personálu se o něj nikdo nepřihlásil.