„Auta využijeme především k dojíždění za rodinami, kterým například hrozí odebrání dětí do ústavní péče. Naši sociální pracovníci se snaží, aby děti rodičům zůstaly a rodina nějakým způsobem i nadále fungovala. Druhou oblastí, na niž se zaměřujeme, je práce s náhradními rodinami, s pěstouny," konstatoval Zmuda.

Podle jednatele společnosti CAR POINT Karlovy Vary Josefa Staunera se nemají všechny děti tak dobře, jak by si zasloužily. Proto je třeba nějakým způsobem pomáhat tam, kde je třeba, a podpořit i instituce, které se snaží znevýhodněným dětem pomáhat. Což je i příklad Centra Valika.

Centrum pro dítě a rodinu Valika vzniklo v červnu roku 2013. „Myšlenka vzniku neziskového subjektu, který by poskytoval kvalitní služby ohroženým rodinám a zájemcům o náhradní rodinnou péči, v nás byla delší dobu. Proto jsme se rozhodli podniknout potřebné kroky k založení tohoto občanského sdružení. Působíme hlavně na Karlovarsku a Sokolovsku," dodal Zmuda.