I tak není krize v chebských lesích zažehnána. Kvůli kůrovcové kalamitě snížilo město Cheb lesům nájem lesních pozemků, takzvané pachtovné, ze 7,5 milionu korun na 2 miliony korun za rok. „Městská společnost Lesy města Chebu tak i díky sníženému nájemnému letos předpokládá vyrovnané hospodaření. Cena dříví na trhu zůstává kvůli přebytku kůrovcového dřeva mimořádně nízká," sdělil jednatel společnosti Josef Kubát.

Dodal, že letošní počasí nedovolilo broukovi, aby se masivně rozšířil. „To se kladně projevilo během letové aktivity kůrovce. Od května do srpna letošního roku byly zaznamenány pouze průměrné teploty a téměř 130 procent srážkových úhrnů. Jarní rojení lýkožroutů tak bylo velmi rozvleklé a založení druhého pokolení bylo až o několik týdnů proti předchozím letům opožděno," vysvětlil Josef Kubát.

Potravinová sbírka v Chebu.
Lidé kromě potravin darovali i drogerii

„Předpokládaná výše těžeb pro rok 2020 je 13 000 metrů kubických dřevní hmoty. Jedná se převážně o dříví z kalamit a zdravotního výběru ve smrkových porostech. Přetlak levného dřeva na trhu však má za následek neustálý pokles cen. Ten můžeme jen částečně kompenzovat žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období roku 2019," popsal jednatel chebských lesů.

Společnost Lesy města Chebu podala žádost o příspěvek na přibližně 7000 metrů kubických kalamitního dříví ve výši 2,8 milionů korun. S touto částkou však zatím nemohou nijak kalkulovat, jelikož se předpokládá, že požadované příspěvky budou převyšovat částku vyčleněnou ministerstvem zemědělství a požadavky budou alikvotně kráceny. Předpoklad nájemného za lesní pozemky pro rok 2020 jsou dva miliony korun a společnost se snaží dosahovat stabilní, v této krizové době alespoň neztrátové, hospodaření. Takzvané pachtovné je snížené právě kvůli kůrovcové kalamitě.

„Aktuálně nelze predikovat vývoj situace do budoucna a z ekonomického hlediska musíme počítat, s nízkými prodejními cenami dříví a dále s narůstajícím podílem pěstebních činností. V roce 2020 vysadí společnost Lesy města Chebu, přibližně 50 000 kusů sazenic s důrazem na zvýšení poměru jedle, buků a dalších dřevin na úkor smrku. To umožní společnosti v maximální možné míře využít dotační tituly na obnovu a ochranu lesa, jak pro českou stranu lesa, tak i pro tu německou," poznamenal Josef Kubát.

Nedostatek parkovacích míst v centru města Chebu mnohdy komplikuje průjezd i aut záchranných složek.
Parkovací místa pořád lidem chybí. Řešením by mohl být parkovací dům

„Ekonomiku lesů neustále sledujeme, protože je to naše společnost, nemůžeme tak chtít, aby nám platili nemožné. Toto snížené pachtovné je po domluvě s vedením lesů. Uvedli, že by to s takovým nájemným měli zvládnout. A udělali jsme to i z důvodu, aby se lesy nedostaly do mínusu," uvedl chebský radní Miroslav Plevný. "Zisk v řádu několika málo tisíc korun, tak zůstává společnosti Lesy města Chebu, aby měla do budoucna určité rezervy. Musím říci, že jsem rád, že se městské lesy pohybují v takzvaných černých číslech, protože vím o městech, kde jsou lesní společnosti i ve ztrátě," poznamenal Plevný.

Chebské lesy se rozkládají jak v okolí města Chebu a také částečně i na území sousedního Bavorska. V Česku je nyní v městských lesích podíl smrkového dřeva asi 54 procent, v Německu je to asi 78 procent.