„Karlovarský kraj je připraven dostát svému závazku z minulosti k tomuto objektu. O převzetí práv a povinností zájmového sdružení musí rozhodnout krajské zastupitelstvo na svém jednání 23. února," uvedla hejtmanka.

Pokud zastupitelé Karlovarského kraje převzetí práv a povinností zájmového sdružení schválí, pak podle hejtmanky bude kraj mít konečně možnost dozvědět se, čím se poslední roky zájmové sdružení, které se mělo postarat o čerpání dotací na opravu budovy, zabývalo, a jak se nakládalo s penězi, jež mělo k dispozici. „Dále zjistíme, jak probíhalo výběrové řízení, jaký je záměr využití budovy, její provozní náklady a řadu dalších věcí," zdůraznila Jana Vildumetzová.

V současném okamžiku zůstává na Zastupitelstvu Karlovarského kraje, jaké rozhodnutí přijme k dalšímu postupu. „Nechci toto rozhodnutí předjímat, kraj však v minulosti své záměry jasně definoval. Nedojde-li ke změně postoje, bude kraj jednat s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou a se zástupci Evropské komise o možnosti získat celou částku na opravu této národní kulturní památky z evropských fondů," nastínila další postup hejtmanka.

A upozornila na fakt, že od roku 2008 se na úrovni města i kraje deklarovalo, že budou Císařské lázně opraveny. Píše se rok 2017 a do téhle chvíle se s velkou opravou ještě ani nezačalo.

„Budeme dbát na to, aby proběhlo transparentní výběrové řízení na zhotovitele obnovy Císařských lázní, a chceme otevřít veřejnou diskusi o účelném dispozičním uspořádání tohoto historického skvostu. Všechny informace budeme zveřejňovat," přislíbila Vildumetzová.