Prezident na půdu kraje ještě nevkročil a už donutil  politiky se nad stavem Karlovarského kraje  důkladně zamyslet.  S Milošem Zemanem totiž všichni chtějí probrat žhavá témata, která ve svých resortech považují za prioritní. Většina z nich se navíc v roli krajských náměstků či radních setká s prezidentem úplně poprvé. Při jeho loňské návštěvě totiž kraji vládla koalice ČSSD a KSČM, zatímco nyní sociální demokraty doplnily TOP09, ODS a Hnutí za harmonický rozvoj   obcí a měst (HNHRM). Nový bude pro prezidenta Zemana i hejtman Martin Havel (ČSSD), který v této funkci vystřídal Josefa Novotného. A pro hejtmana Havla  tedy bude role hostitele prezidentského páru premiérou. „Jedná se už o druhou návštěvu prezidenta republiky Miloše Zemana v našem regionu, očekávám proto, že se budeme věnovat problémům našeho kraje, se kterými je velmi dobře obeznámen.

Souvisí to například i s jeho plánovanou návštěvou obce Prameny, která se stále potýká s vysokým zadlužením. Prohlédne si ale také torzo neuskutečněné stavby akvaparku v obci Bublava, která má kvůli této kauze zablokovaný majetek a vysoký dluh. Rád bych s panem prezidentem diskutoval o možnostech řešení úbytku lázeňských hostů v našem kraji, o napojení našeho regionu na českou dálniční síť a o otázce dobudování rychlostní komunikace R6 směrem do sousedního Německa. Dojde určitě také na otázku zaměstnanosti, hlavně na Ašsku a Kraslicku, kam bude rovněž směřovat jeho cesta," nastínil hejtman Havel  témata, o nichž chce s prezidentem diskutovat. A čím se bude kraj chlubit?

„Po roce od první  prezidentovy krajské návštěvy tím, že úspěšně pokračujeme v rozvoji technického vzdělávání, po dlouhodobém úsilí opět pokračuje stavba dalšího úseku R6, dokončujeme celou řadu krajských projektů, ať už jde o dopravní stavby, přestavbu škol a domovů pro seniory nebo modernizaci nemocnic," doplnil hejtman.  To náměstek Miloslav Čermák (ČSSD) si na Miloše Zemana připravil jiný kalibr. „Pana prezidenta chci jako krajský zastupitel upozornit na blížící se konec těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a na naléhavou a již nyní velmi aktuální potřebu státní podpory při vytváření pracovních míst. V opačném případě dojde k vylidnění a velkému úpadku tohoto regionu, který dodával po dlouhá desetiletí celému státu uhlí a energii, a nyní právě od státu velmi potřebuje pomoc a podporu. A to například ve formě finanční podpory rozvoje a zasíťování průmyslových zón pro nové zaměstnavatele, a to ve stejné formě a podobě, jako nyní stát podporuje podobně postižené regiony v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a dokonce i v krajích s mnohonásobně menší nezaměstnaností," uvedl.

Podle Miloslava Čermáka by měla být podpora stejná , jako  je například současná masivní finanční podpora státu při rozšiřování automobilky Škoda v Kvasinách v Královéhradeckém kraji. „V souvislosti s touto problematikou chci znovu připomenout již přislíbené, ale dosud nerealizované rozšíření mandátu vládního zmocněnce pro strukturálně postižené území Moravskoslezského a Ústeckého kraje i na území stejně postiženého Sokolovska," zdůraznil.

Podle náměstka Čermáka je také  opět nutné připomenout a požádat o pomoc při prosazení krajských dálničních známek a jako náměstek hejtmana pro sociální věci a výkonný místopředseda sociální komise Asociace krajů ČR chce prezidenta požádat o podporu velmi naléhavého aktuálního společného požadavku krajů, odborů, asociace poskytovatelů sociálních služeb, který je podporovaný i MPSV, na dofinancování sociálních služeb, kde došlo v dotaci na jejich provoz pro rok 2015 k výpadku oproti roku 2014 za celou ČR ve výši 721,5 milionu korun.

Doprava i letiště

Také náměstek Jakub Pánik  (ČSSD) si na prezidenta Zemana připravil několik témat. A shrnul je do šesti okruhů.  „Je to zajištění regionální drážní dopravy, protože po ukončení memoranda z roku 2009, na němž se dohodli předseda vlády, ministr financí a hejtmané, by bylo finanční zajištění dopravní obslužnosti regionu velmi problematické. Toto memorandum vyprší v roce 2019," vysvětlil náměstek Pánik. Prezidenta Zemana chce také upozornit na dlouhodobé podfinancování silnic druhé a třetí třídy. „Kdybychom je chtěli do přijatelného stavu opravit všechny, pak by to náš kraj stálo sedm až osm miliard," konstatoval náměstek. Na řadu podle něj přijde i výstavba R6. „Ta je ve velmi tristním stavu. A byl to právě Miloš Zeman, který jako premiér dostavbu této komunikace v roce 1998 zařadil do vládního programu a podle tehdejšího plánu měla být dokončena v roce 2010,"  uvedl náměstek Pánik. Ten chce s prezidentem projednat i dopad zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, protože ten bude mít dopad i na Karlovarský kraj. Na dopravní obslužnost a zimní a letní údržbu vojenského újezdu vydá kraj místo státu o čtyři miliony víc. 

Na program se dostane také elektrifikace trati Cheb – Norimberk, která stále není dokončena, a také letiště. „Stát na kraj přenáší povinnost zajistit pro letiště záchranku, hasiče a další služby, ale na rozdíl od západních států nám na to nepřispívá. A pokud chceme letiště rozšiřovat a vyjít tak vstříc dalším dopravcům, musíme investovat. Přitom jenom zvětšení přistávací dráhy ze třiceti na čtyřicet pět metrů vyjde na půl miliardy korun. Bude mne tedy zajímat, zda by nebylo možné vytvořit fond na rozvoj regionálních letišť," vysvětlil náměstek Pánik.

Cestovní ruch i víza

To krajský náměstek Petr Zahradníček (TOP09)  bude stručnější. „Návštěva hlavy státu v Karlovarském kraji je vždy významnou událostí pro region, ať už jsou očekávání jakákoliv. Myslím, že bude dobré osobně prodiskutovat problémy, které se našeho kraje týkají, ať už jde o propad cestovního ruchu, vízovou povinnost nebo třeba útlum a limity těžby. Rozdíl oproti minulé návštěvě prezidenta je především v tom, že tentokráte přijede do kraje, kde už se na jeho řízení nepodílejí komunisté," uvedl náměstek Zahradníček.

Něco pro tělo

Krajský radní Petr Šindelář (ODS)  od návštěvy pana prezidenta očekává možnost prezentace našeho kraje jako kraje živého (viz www.zivykraj.cz). „Byl bych moc rád, kdyby pan prezident navštívil náš kraj i soukromě, využil služeb našich známých lázní a našel si ve svém náročném programu čas i na prohlídku našich přírodních krás a historických památek. Náš kraj své návštěvníky k těmto aktivitám přímo vybízí. Pan prezident by u nás nalezl klid, odpočinek a perfektní lázeňskou péči, a pro Karlovarský kraj by byl takový pobyt pana prezidenta jistě dobrou reklamou," míní Petr  Šindelář, neuvolněný člen krajské rady, odpovědný za oblast vnitřních záležitostí a pověřený koordinací destinačního managementu.

A čím bychom se podle něj za ten jeden rok od poslední návštěvy prezidenta mohli  chlubit? „Rok byla příliš krátká doba, ale určitě bych před panem prezidentem zmínil, že kraj lze vést i bez komunistů, záleží vždy jen na ochotě a vůli demokratických politických stran se domluvit," podotkl  Šindelář.

I ty dotace

Krajský radní Josef Hora (HNHRM) chápe návštěvu prezidenta více jako společenskou než pracovní. „Velmi nabitý program je toho dokladem. Proto si nemyslím, že bude prostor pro nějaká hlubší konkrétní témata. Určitě tématem jsou dotace, a to nejen ROP SZ, ale i OPŽP. Karlovarský kraj se může pochlubit  obcemi a městy, která se velmi dobře starají o své majetky, ale i podporou sportovních, kulturních a společenských aktivit také pro své občany. Témat, ale z jiného ranku, jako například zdravotnictví, školství, sociální věci, je ale určitě hodně," uvedl Josef Hora.