Naposledy sklidila úspěch akce Den stromů, která měla představit Klen širší veřejnosti a zároveň vysazením javoru klenu symbolicky potvrdit, že spolek se plně včlenil do života obyvatel Kraslicka.

Při Dni stromů byly ve stáncích připraveny aktivity na poznávání stromů, třídění odpadu, na logické myšlení, zpracování vlny, poznávání přírody smysly, malování. Celou akci doprovázel zpěv dětského sboru společně s Vojtěchem Wagnerem a Václavem Brunnerem. Nechybělo ani pěvecké vystoupení učitelky Marie Kyselové a Aleny Boháčové ze skupiny Alison.
A v čem byla akce podle pořadatelů úspěšná? Mimo jiné počtem dobrovolníků, kteří se na akci podíleli bez nároku nebo za minimální honorář. Jiná byla i počtem spolupracujících dětí.

Velkou zásluhu na zdárném průběhu měly právě děti, které následovaly své učitele a společně s nimi uklidily sady před akcí, postavily stany, složily lavice a stoly, pracovaly ve stáncích, připravovaly občerstvení a i jinak pomáhaly se zajištěním.
My v Klenu, který tvoří učitelé z místních základních a speciální školy, jsme na naše – vaše děti pyšné, buďte pyšní s námi.

Iva Sokolová