Příspěvky do ní totiž zasílají obce a města v kraji, které využily nabídky kraje a chtějí se do této iniciativy zapojit. Podle uvolněného člena zastupitelstva Vojtěcha Franty (Piráti) spočívají změny především v poměrném snížení členských příspěvků. „Toho mohou využít všichni členové snížením dosavadní částky na dvě devítiny. Pro Karlovarský kraj by tak letošní příspěvek činil 2,5 milionu korun oproti původním 11,25 milionům korun. V dalších letech se pravidelný roční příspěvek kraje sníží z 15 na 12 milionů korun a stejným poměrem i ostatním. Tento návrh musí schválit valná hromada spolku jednomyslně," uvedl Vojtěch Franta.

Zároveň bude podle něj nutné požadované změny stanov odsouhlasit v zastupitelstvech kraje a měst, která jsou součástí destinační agentury.

Mezi další navrhované změny patří i větší možnost kontroly hospodaření agentury ze strany kraje, možnost zřízení transparentního účtu či vyhlášení výběrového řízení na předsedu spolku. „Probírali jsme změnu stanov, která vyplývala z usnesení krajského zastupitelstva, a podle toho, jaké návrhy byly vzneseny, jsme tuto změnu stanov připravili. Předseda spolku bude vybraný na základě výběrového řízení. Snažili jsme se nalézt možnosti větší kontroly nad těmi financemi, které kraj i zakladatelé poskytují, a dospěli jsme k tomu, že by bylo dobré nominovat členy do kontrolní komise," vysvětlil krajský zastupitel Franta. Na jednání valné hromady byl do kontrolního výboru nominovaný za agenturu právě uvolněný zastupitel Franta. „Doufám, že se mi podaří kontrolovat finance, které do agentury bude kraj vkládat," doplnil Franta. Kraj jako první zakladatel má v těchto orgánech vždycky právo veta a při problémech může vždy toto právo uplatnit. Kraj nyní podal žádost do programu Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého se mimo jiné financují marketingové aktivity. V případě, že by se žádostí uspěl, tak by se ze získaných prostředků mohla vytvořit například koncepce cestovního ruchu, která v Karlovarském kraji dlouhodobě chybí.