Kulturní zážitky dětí podpoří kraj v rámci svého unikátního programu nazvaného Děti, mládež a kultura. Vyčlenil na to z rozpočtu 2,5 milionu korun.

„Tento program má za úkol umožnit dětem a mladým lidem, aby se dostali na divadelní představení, hudební pořady, výstavy, nebo se účastnili zážitkových dílen. Pro řadu z nich je to první podobné setkání s kulturou a já bych si moc přála, aby pro ně ten zážitek byl natolik příjemný, že si ke kultuře vytvoří pevný vztah a návštěvu divadla nebo koncertu budou považovat za samozřejmou součást svého života," uvedla Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky pro oblast kultury.

V loňském roce se více než 40 tisíc žáků vypravilo na 400 různých kulturních událostí. „Každý ředitel školského zařízení od nás dostane plán akcí a může si vybrat, kterou z nich jeho žáci navštíví. Kraj hradí nejen samotné představení či vystoupení, ale také autobusovou dopravu, protože chceme, aby se alespoň dvakrát ročně za kulturou dostali žáci a studenti i z odlehlejších míst v regionu," zdůraznila Seifertová. A dodala, že takový program je mezi kraji výjimkou.

Vloni například děti z mateřských škol ve Třech Sekerách, Trstěnicích nebo Velké Hleďsebi zavítaly na divadelní představení do Městského divadla v Mariánských Lázních, děti ze základních škol v Bochově, Chyši nebo Kynšperku absolvovaly program Karlovarského symfonického orchestru, středoškoláci z Chodova a Karlových Varů si vyzkoušeli zážitkovou dílnu v karlovarské Galerii umění. Dalším cílem školáků mířících za kulturou se stala mimo jiné Galerie výtvarného umění v Chebu nebo hrad a zámek v Bečově.

PODPOŘENO JE I EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Karlovarský kraj i letos nabídne školám v regionu oblíbené exkurze na ekofarmy nebo do Centra environmentálního vzdělávání odpadového hospodářství v Černošíně. Dopravu na akce zajistí kraj pro školáky a jejich doprovod zdarma.

„Tento způsob podpory realizujeme již od roku 2010 a každoročně je zájem škol obrovský. Na všechny se sice pravděpodobně nedostane, ale v letošním roce se povedlo částku navýšit oproti loňsku na 1,2 milionu korun. Rozšířili jsme také nabídku exkurzí," informoval krajský radní Karel Jakobec.

Objednávání exkurzí zahájil krajský úřad 1. března. Nejdříve si škola dohodne termín na vybraném místě, následně vyplní a odešle přihlášku elektronicky na předepsaný kontakt krajského úřadu.

Poté obdrží potvrzení s informací o dopravci, který bude přepravu zajišťovat. Přesný postup objednání je zveřejněn na krajských internetových stránkách Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/EVVO_skoly.aspx. V nabídce má kraj šest možností exkurzí: biostatek ve Valči, ekofarma Kozodoj ve Staré Roli, botanická zahrada v Bečově, farma v Krajském středisku ekologické výchovy při Školním statku Cheb, Vojenské lesy a statky a Centrum vzdělávání odpadového hospodářství Černošín.

Podle Jakobce si pedagogové tuto formu podpory velice pochvalují, protože pro většinu škol by bylo kompletní financování exkurzí velmi nákladné a musely by do platby zapojit rovněž rodiče žáků. V roce 2016 se s krajským příspěvkem uskutečnilo 243 exkurzí na farmy, kterých se účastnilo 8930 dětí. Uspořádalo se rovněž 60 výjezdů do Černošína pro 2482 dětí.