Dialyzační středisko v Karlových Varech naleznete v celkově zrekonstruované budově H Karlovarské krajské nemocnice.

Na ploše 900 metrů čtverečních mají pacienti k dispozici ve velkém sále celkem osmnáct míst pro chronickou dialýzu a další dvě lůžka jsou v menších sálech pro infekční pacienty a akutní případy. Středisko rovněž zajišťuje akutní program pro nemocnici, a to v rámci oddělení ARO.

Nebývalo to tak ale vždy. Když středisko v roce 1986 začínalo, staralo se v budově číslo 50 karlovarské nemocnice o dva pacienty.

O rok později jich bylo již třináct a jejich počet rychle narůstal. Kapacita prostorů se pro zajištění kvalitní péče všem pacientům ukázala jako nedostatečná, a bylo tedy nutné hledat nové prostory. Ty se našly právě ve stávající nemocniční budově, kde středisko sídlo od roku 2014.

Dnes se středisko, které od roku 2008 patří do celosvětové sítě NephroCare společnosti Fresenius Medical Care, stará o desítky pacientů nejen z Karlových Varů.

Za celou historii zde bylo uskutečněno téměř 190 tisíc dialýz. Toto vysoké číslo je dáno i tím, že středisko často využívají i „přespolní" pacienti v rámci programu Prázdninová dialýza a také lázeňští hosté.

„Za poslední dva roky bylo do pravidelného dialyzačního programu zařazeno přes šedesát nových pacientů, přičemž nejmladšímu je 23 let a nejstaršímu 87 let," řekla primářka střediska MUDr. Dagmar Fričová a dodala: „Připomenutí třicátého výročí střediska je skvělou příležitostí vzájemně se potkat, poznat a umožnit rodinným příslušníkům našich pacientů prohlédnout si středisko. Zároveň jsme využili této příležitosti pro edukaci pacientů v oblasti peritoneální dialýzy a dietních opatření."

Na akci přišly i dvě původní zaměstnankyně, které stály u zrodu střediska v roce 1986.

„Jsem ráda, že pacienti mají tak krásné středisko. My jsme začínali skoro z ničeho, katétry jsme si vyráběli ještě ručně z hadiček pro infuzní léčbu a vše byla tak trochu alchymie. Středisku bych popřála, aby nebylo ničím omezováno, protože jeho pacienti si to zaslouží," uvedla jedna z nich bývalá vedoucí lékařka střediska MUDr. Růžena Holá. Rovněž bývalá vrchní sestra Miloslava Pokorná popřála k třicetinám dialýzy:

„Hlavně aby všichni pacienti měli vše, co potřebují, a aby středisko dále vzkvétalo."

David Vondruška