„Pro naše pracoviště je, kromě poskytování hospicové péče, také velmi důležitou službou půjčovna kompenzačních pomůcek,“ řekla ředitelka hospice Alena Votavová. „Se zvyšujícím se počtem našich klientů rostei zájem o zápůjčku těchto pomůcek, které využívají nejen klienti hospice, ale také široká veřejnost,“ uvedla.

Za finanční dar nadačního fondu jsou v Hospicu sv. Jiří velice rádi. „Umožní nám zakoupit a dovybavit půjčovnu o další pomůcky, které jsou důležité při poskytování paliativní péče v domácím prostředí,“ sdělila Alena Votavová. Podle jejích slov to budou antidekubitní matrace či sedáky, stolky k lůžku, invalidní vozíky nebo sedáky do vany.

Hospic Sv. Jiří v Chebu působí nejen na Chebsku, ale také Tachovsku a nově i na Sokolovsku. Nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči i podporu umírajícím a jejich rodinám od února 2014.