„Oprava kostela sv. Jana Křtitele zahrnuje například opravu krovů, fasády, výměnu střešní krytiny, odvlhčení zdiva, zlepšení odvodu srážkových vod, ale také instalaci ozvučovacího a zabezpečovacího systému,“ popsala starostka Skalné Rita Skalová. Hlavním žadatelem dotace je Římskokatolická farnost ve Skalné.
Do projektu se ale zapojily také obě obce a bavorská farnost. Na partnerském kostele sv. Panny Marie v Neusorgu díky tomu budou opraveny dřevěné konstrukce, proběhne výměna trámů nebo třeba oprava vnitřních omítek.

„Celková oprava našeho kostela bude stát přibližně 15 milionů korun,“ uvedl skalenský farář Piotr Libner. „Na pracích se bude finančně podílet nejen Biskupství plzeňské, ale také město Skalná, ale i sponzoři a veřejnost, kteří se mohou zapojit do veřejné sbírky,“ podotkl farář.

Projekt ale nemá jen svou hmotnou stránku. Jeho cílem je především vytvořit místa 'bez hranic'.

„Projekt vyplývá ze společné historie a území obývaného oběma národy. Vzájemná přeshraniční podpora je již budována na základě dlouholeté spolupráce a nyní je rozšířena při společném setkávání na obou stranách hranice, což obohatí život v obcích, společné tradice a uvědomování si regionální identity,“ vysvětlila Rita Skalová.

Farnosti společně s obcemi naplánovaly dvacítku akcí. Velkým setkáním byla třeba červnová Pouť ke sv. Janu Křtiteli nebo třeba koncerty Malá noční hudba a Sen noci svatojánské v podání smyčcového kvinteta Chursächsische Philharmonie z Bad Elsteru.

Na vystoupeních, výstavách a vzájemných setkáváních se podílejí také děti z mateřských a základních škol ze Skalné i Neusorgu.

Projekt je financován z přeshraničního fondu 'Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020'.