„Mám radost, že projekt na zpřístupnění Goethovy štoly v úbočí sopky Komorní hůrka bude pokračovat i v následujícím roce," neskrýval nadšení geolog z Geofyzikálního ústavu v Praze Milan Brož. „Už vím, že projekt v příštím roce podpoří nejen Akademie věd České republiky, ale také Geofyzikální ústav, město Františkovy Lázně a další sponzoři," informoval Milan Brož.

Spolu s Geofyzikálním ústavem na projektu otevření Komorní hůrky začali spolupracovat také odborníci z České geologické služby.

Přečtěte si více o projektu: Do sopky s krumpáčem

„Já osobně se soustředím na vulkanologickou interpretaci poloh různých pyroklastik (vulkanický materiál), která snad budou ve štole dobře odkrytá," sdělil vulkanolog Vladislav Rapprich z České geologické služby.

„Dále se chystáme odebrat vzorek přívodní dráhy čediče uvnitř vulkánu a provést podrobné geochemické a izotopické analýzy (velmi detailně měřené koncentrace jednotlivých prvků a poměry izotopů Sr-Nd-Pb). Do projektu by se poté měli zapojit i kolegové z USA, ti odeberou vzorky na měření usměrnění čediče v přívodní dráze, čímž se zjistí, jak přesně magma teklo během erupce," poznamenal vulkanolog.

V tuto chvíli je část vykopané jámy obehnaná páskou, aby lidé nestoupali tam, kde by to pro ně mohlo být nebezpečné. Další práce na sopce bude na geology a vulkanology čekat příští rok na jaře.