Celkové náklady letos dosáhnou zhruba 20 milionů korun. Poslední stavební práce zde začaly na konci minulého roku. Během stavebních úprav tu firma odvodnila objekt i přístavbu, což znamenalo vybudování splaškové a dešťové kanalizace s úpravou zásobování vodou.

„Projekt navazuje na etapu I fázi IA Hřiště s umělým povrchem, která byla úspěšně dokončena v loňském roce. V loňském roce tak pokračovala realizace další části, a to fáze IB projektu s názvem Rekonstrukce haly s vybudováním přístavby šaten,“ informovala tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Během této fáze došlo k opravě sportovní haly a vybudování nových šaten. Rekonstruována je také opěrná stěna s oplocením a příslušné komunikace a nezpevněné plochy. Došlo i na terénní úpravy.

Projekt je financován z prostředků města Cheb a z dotačního titulu Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši téměř 15 milionů korun.

„Oprava celé sportovní haly potrvá až do 30. června roku příštího,“ poznamenal tiskový mluvčí města Tomáš Ivanič.

V rámci rekonstrukce se počítá s vybudováním výtahu, pomocí kterého bude zajištěn bezbariérový přístup do haly. V dalších etapách revitalizace areálu se v následujících letech počítá například s demolicí stávající tribuny a následným vybudováním nové, menší tribuny nebo výstavbou druhého fotbalového hřiště a menšího multifunkčního hřiště. V rámci rekonstrukce se tu objeví i restaurace s výhledem do haly.

Ilustrační foto.
Komu připadne cena Zlatý erb?