Provádění renovačních prací s brigádnickým přispěním farníků, znají v rotavském kostele už z minulosti. V roce 1976 to bylo například zamřížování oken, poté v roce 1983 položení měděné střechy věže, dále v roce 1990 znovuosazení kříže na špici věže, zastřešení sakristie a opravu varhan.

Po roce 1989 se rotavský kostel stal příkladem solidarity současných a bývalých Rotaváků, vyhnaných po válce do Německa. Kostel se podařilo v letech 1993-2005 zrenovovat. Stalo se tak převážně z darů rodáků, na základě výzvy bývalého faráře Reinholda Fischera (1991), veřejné sbírky organizované jeho sestrou Elfriede Schnurrer a pod inspirativním vedením patera Petera Fořta. Z výnosu sbírek téměř 90 tisíc marek (zhruba. 45 tisíc EUR) a zčásti díky vlastnímu vkladu farnosti, brigádnické a sponzorské pomoci byla položena nová střecha, instalovány žlaby, bleskosvody, elektroinstalace, vybudována zimní kaple, odvodnění, nová vnější fasáda, zastřešení vchodů, omítnutí, vymalování a restaurování částí interiéru.

Josef Marek se narodil 30. května 2021 v 19:14 ve Fakultní nemocnici v Plzni (2810 g, 49 cm). Na světě ho přivítali rodiče Jitka a Jan z Myslíva. Doma na brášku čekal čtyřletý Honzík.
FOTO: Právě jsme se narodili

Kostel se stal i vzorem spolupráce věřících různého vyznání. V 90. letech se kostel stal několikrát cílem zlodějů a překupníků památek. Obrazy, ukradené z ambónu, nahradil rotavský malíř, evangelík Otakar Glos, který originálním způsobem ztvárnil postavy evangelistů.

Z iniciativy rotavského rodáka, architekta Karla Nausche byla v roce 2004 vedle hlavního vchodu instalována pamětní deska rotavským obětem světových válek. Repasi kostelních zvonů provedla v roce 2007 sponzorsky zdejší firma ROTAS Strojírny, jejíž majitel je velkým patriotem zdejšího regionu.

Každoroční poutní slavnost připadá na první nedělní odpoledne po svátku sv. Petra a Pavla 29. června. Po slavnostní bohoslužbě se koná v kostele a na přilehlém prostranství poutní oslava.

(Převzato z rukopisu Petra Rojíka Rotava, ze svědectví bývalých a současných rotavských občanů a z výsledků spolupráce v rámci partnerství měst Rotava – Veitshöchheim)