A že musí být „obézních" nákladních automobilů mnohem více, je nad slunce jasné. Řidiči kamionů proto musí počítat s dalším kontrolním vážením na krajských silnicích. „Cílem těchto kontrol je ochránit silnice ve vlastnictví Karlovarského kraje před jejich dalším poškozováním. Dopravci by měli s kontrolami počítat, což považuji za účinnou prevenci před častým zvykem nákladní auta přetěžovat. Snažíme se hlavně o prevenci, ne o pokutování za každou cenu," uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Všechny dosud zjištěné případy dostaly obce s rozšířenou působností k vyřízení a k uložení sankce. Zaplacení zmíněných správních deliktů by mělo do rozpočtu kraje přinést přes 4 miliony korun. Odhadovaná částka nemusí být přesná, obce mají na zahájení správního řízení dva roky a dopravci mohou podávat odvolání a domáhat se zrušení pokuty.

Vážení, které má odhalit přetížená vozidla a vést k postihu dopravců, nyní pro kraj provádí Centrum služeb pro silniční dopravu. Za každou započatou tunu přes povolenou hmotnost je stanovena pokuta ve výši 7000 korun. Vlastník silnice získá z každé pokuty 40 procent, 45 procent kraj a 15 procent obec s rozšířenou působností. Náhrady nákladů za vážení, které jsou 6000 korun za přetížené vozidlo, jsou příjmem toho, kdo vážení zajišťuje.