První setkání zástupců škol, děkana Pavla Mentlíka, krajského radního Jindřicha Čermáka a chebské radní Štěpánky Černé proběhlo s cílem probrat detaily spolupráce a možnosti, jak nejlépe připravit studenty na pedagogickou kariéru.

"Projekt je postaven na třech základních pilířích, na praxi studentů na školách, vzdělávání a podporu stávajících pedagogických pracovníků a propojení výzkumu s praxí," uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. Všechny tyto aktivity mají podpořit nejen aktuální učitelský sbor, ale i přilákat do regionu nové talenty.

Finanční základ pro projekt, ve výši 250 tisíc korun, byl již schválen, konkrétní podoba spolupráce bude stvrzena memorandem.

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni má pobočku v Chebu. Tato pobočka umožňuje budoucím učitelům vzdělávat se přímo v Karlovarském kraji. Rozšiřování aktivit univerzity v tomto regionu je součástí snah o zlepšení dostupnosti vysokoškolského vzdělání a přípravy nových pedagogů mimo hlavní kampus v Plzni​.

Školy, které se v Karlovarském kraji v rámci projektu stanou fakultními, zahrnují 6. základní školu v Chebu, sokolovskou Základní školu v Běžecké ulici, Základní a mateřskou školu v Myslběkově ulici v Ostrově a gymnázia v Sokolově a Karlových Varech.

Tato iniciativa je inspirována úspěšným modelem, který již funguje v Plzeňském kraji, a předpokládá se, že podobné výsledky budou dosaženy i v Karlovarském kraji.