Peníze obdrží jak Karlovarská krajská nemocnice, tak nemocnice v Sokolově a v Ostrově, které nyní provozuje společnost Nemos Group.

„Přestože bylo před krajskými volbami avizováno, že nemocnice v Karlových Varech a v Chebu skončí na nule, tak se ukazuje, že to bylo jen zbožné přání na hony vzdálené realitě. Proto jsme rozhodli o navýšení vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici o 19, 1 milionu korun, pro nemocnici v Sokolově o částku 7, 8 milionu korun a nemocnice v Ostrově dostane 6, 9 milionu korun. Zároveň jsme upozornili vedení nemocnic, aby počítala s kontrolou hospodaření. Není možné, aby do budoucna nemocnice spoléhaly na to, že jejich ekonomické problémy budeme krýt z krajského rozpočtu, protože by nám jinde mohly peníze chybět," uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Podle hejtmanky Jany Vildumetzové si vedení kraje uvědomuje, že takzvaná jedinečná ztrátová oddělení nejsou v žádné jiné nemocnici v kraji a poskytují péči lidem z celého regionu.

„Proto nemůžeme dopustit, aby byl ohrožen jejich chod," uvedla Vildumetzová.

„V rozpočtu na letošek ale zatím nepočítáme s žádnou částkou na takzvanou vyrovnávací platbu v závazku veřejné služby. Věřím, že se nemocnicím podaří nastavit hospodaření tak, aby se obešly bez příspěvku kraje," dodala hejtmanka Vildumetzová.

Pro rok 2016 původně schválili krajští zastupitelé pro Karlovarskou krajskou nemocnici celkem 21,7 milionu korun na zajištění provozu mimo jiné oddělení ARO, infekčního, plicního nebo kožního.

Během roku však podle zástupců krajské nemocnice poklesl počet ekonomicky výhodných výkonů, bylo třeba navýšit částku na mzdy, protože se podařilo získat nové zdravotníky, narostla ale třeba také spotřeba léků a zdravotnického materiálu.

Proto nemocnice požádala o navýšení vyrovnávací platby o 19, 1 milionu korun. Po schválení krajským zastupitelstvem, jež zasedalo 20. prosince, by podpora ze strany kraje měla dosáhnout 40, 8 milionu korun.

Také nemocnice v Sokolově získala od kraje v rámci vyrovnávací platby v tomto roce 4, 2 milionu korun, nicméně požádala o navýšení o 7, 8 milionu korun. Důvodem navýšení je prý větší propad jedinečných oddělení z důvodu snahy o zlepšení a rozšíření péče, obnova přístrojů nebo nárůst počtu personálu.

Podpora se týká lůžkového očního oddělení nebo soudního lékařství. Na základě rozhodnutí krajských zastupitelů dostane Nemocnice Sokolov za rok 2016 celkem 12 milionů korun.

Podobně ostrovské nemocnici původně přispěl kraj částkou 6, 3 milionu korun na zabezpečení provozu lůžkové psychiatrie a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. V důsledku rozšíření péče a obnovy přístrojového vybavení i přijímání nového personálu vedení nemocnice požádalo Karlovarský kraj o navýšení platby před koncem roku o 6, 9 milionu korun. Celkem jde o 13, 2 milionu korun.