Právě požáry s přítomností tlakových lahví patří podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala mezi ty nejnebezpečnější. „Hrozí totiž výbuch tlakové lahve a rychlé šíření požáru. Pokud je při požáru riziko přítomnosti tlakové lahve, je prvořadým úkolem hasičů zajistit chlazení lahve, její vynesení mimo místo požáru a pokračující chlazení, aby se zabránilo rozpínání plynů uvnitř lahve vedoucímu k roztržení lahve a masivnímu úniku plynu,“ uvedl Kasal.

Dalším možným způsobem, který hasiči v poslední době zkouší, je využití odpouštění plynu z lahve, a to pomocí prostřelení této nádoby. Výcvik zaměřený na tuto techniku probíhal ve dvou dnech ve vojenském prostoru Hradiště a byl určen velitelům HZS Karlovarského kraje ve spolupráci s policejními odstřelovači. „V první části výcviku byla vysvětlena technika a postup při požárech s přítomností tlakových lahví, samotná konstrukce, plnění či značení tlakových lahví a všechna nebezpečí, která při těchto událostech hrozí. Během praktické části výcviku byl testován průběh požáru s přítomností tlakové lahve až do jejího roztržení a také zkoušena metoda prostřelení tlakové lahve při požáru. Kvůli bezpečnosti je nutné metodu prostřelení provádět z bezpečné vzdálenosti, tudíž s využitím právě odstřelovačů.“

Přítomnost tlakových lahví při požáru není vůbec ojedinělá věc. Hasiči se s tímto rizikem setkávají poměrně často. „Metoda prostřelení nebyla v Karlovarském kraji dosud při zásahu použita,“ dodal.