V Bražci vede obec sedmičlenné zastupitelstvo, v jehož čele stojí starostka Marie Ambrosová. „Šedesát let působení armády v oblasti musí být nutně znát. Ale snažíme se, abychom všechno zvládli, předpokládáme, že se nám podaří hospodařit tak, abychom v rámci rozpočtu něco uspořili. Vstříc nám vycházejí zaměstnanci krajského úřadu, připravili školení určené pro všechny zastupitele," uvedla. Vedení obce chce v budoucnu nechat provést zateplení místních domů a pro děti by měl nově vzniknout modelářský kroužek. Hejtman informoval starostku o možnosti čerpání dotací z krajského Programu obnovy venkova a přislíbil jí zaslání základních údajů potřebných k podání žádosti o dotaci.

Starostku Doupovského Hradiště Jarmilu Boškovou trápí stav silnice směrem do Dubiny. Hejtman Martin Havel ji seznámil s objemem financí na plánované letošní opravy krajských silnic i s tím, že oproti loňsku kraj dostal mnohem nižší příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Místostarosta Zdeněk Macháček hejtmana požádal o nástin hospodaření s odpady v kraji v příštích letech. „Domluvili jsme se, že na toto téma uspořádáme společné setkání, během něhož budeme diskutovat o činnosti Komunální odpadové společnosti a o plánu odpadového hospodářství," doplnil hejtman. Vedení obce mu představilo také svou vizi vybudovat v okolí zařízení pro seniory, které by starším lidem nabídlo kromě ubytování také pečovatelskou službu. (pav)