Podle slov starosty dospěl jeho stav do takové fáze, kdy už odbor výstavby a životního prostředí musel začít konat, protože se dům stal nebezpečným pro lidi i okolní domy v historické zástavbě. Památkáři však se zahájením demolice nesouhlasí a podali podnět k přezkumu rozhodnutí demoličního výměru na krajský úřad. Podle jejich názoru bylo rozhodnutí vydáno nezákonně. Ředitelka loketských památkářů považuje zahájení demoličních prací za obzvláště nemorální.

„Zákon hovoří o tom, že stavební úřad nařídí městu, aby provedlo zabezpečovací práce, které jsou nezbytně nutné. Stavební úřad v tomto případě vyhodnotil, že jediná bezpečná varianta, jak s tím domem naložit, je ho nějakým způsobem podle předepsaných postupů zbourat,“ vysvětlil starosta města Alexandr Terek. Dům číslo třináct chátrá už dlouhá léta. Situaci komplikuje i fakt, že majitel domu nežije v České republice a není možné ho kontaktovat.

„Vycházeli jsme ze tří statických posudků. Jeden byl od památkářů a říkal, že dům stačí zabezpečit. Druhý od autorizovaného znalce říkal, že to není možné a je potřeba dům odstranit,“ přiblížila Hana Gregorová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. Protože měl stavební úřad v rukou dva protichůdné posudky, nechal si vypracovat třetí. A i ten potvrdil, že dům nelze zabezpečit, protože hrozí zřícení. „Kdybychom tam někoho poslali, aby provedl zabezpečovací práce, hrozilo by, že se to na něj zřítí. Nezbylo nic jiného než odstranění podle paragrafu 135 stavebního zákona,“ doplnila Gregorová.

Národní památkový ústav v Lokti (NPÚ) však s rozhodnutím o demolici nesouhlasí. „Podali jsme podnět k přezkumu rozhodnutí demoličního výměru na krajský úřad, protože podle našeho názoru bylo vydáno nezákonně. Doložili jsme to poměrně dlouhým výčtem paragrafů a judikátů, podle kterých si myslíme, že došlo k porušení zákona. A máme k tomu i vyjádření památkové inspekce,“ uvedla Romana Riegerová, ředitelka NPÚ v Lokti. Všechny připomínky památkářů jsou tak ve spisech na krajském úřadě a město, podle slov ředitelky, ví, že je věc na krajském úřadě k řešení. „Pokud zahájili demolici, přestože vědí, že krajský úřad tuto věc řeší, připadá mi to obzvláště nemorální. Tam samozřejmě může dojít k tomu, že krajský úřad vydá verdikt, že rozhodnutí bylo skutečně vydáno v rozporu se zákonem, ale demolice bude už tak daleko, že to bude jedno, už to bude nevratné,“ poznamenala.

Podle slov starosty Tereka podnět památkářů nemá odkladný účinek pro rozhodnutí stavebního úřadu. „Pokud bych demolici nespustil a někomu se něco stalo, budu za to já zodpovědný,“ objasnil. „I když ani mně osobně se demolice nelíbí, je to poslední ucelená řada historické zástavby,“ dodal.