Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být například zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor nebo třeba park.

Soutěž Památka roku 2018 má dvě kategorie, a to rekonstrukce do dvou milionů korun bez DPH a druhá nad dva miliony korun. Cenu vítězům předá předseda Sdružení a zástupci partnerů na Sněmu Sdružení ve čtvrtek 28. března 2019.

Tříkrálová bramboračka zahřála
Tříkrálová bramboračka zahřála