„Dohoda byla podepsána náčelníkem Horské služby pro oblast Krušné hory Miroslavem Güttnerem a ředitelem záchranné služby Romanem Sýkorou," uvedl Alexandr Vondráček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Dohoda specifikuje činnost záchranářů při společném zásahu v horském prostředí, odbornou přípravu zaměstnanců Horské služby související s poskytováním první pomoci a komunikaci mezi operačními středisky záchranářů a Horské služby.

Záchranka zapůjčila Horské službě tak zvané dětské zádržné systémy. „Jedná se o multifunkční vakuovou matraci s pětibodovou fixací. Cílem je co nejefektivnější transport pacienta z horských svahů do nemocničního zařízení, aniž by se musel složitě přendávat a manipulovat. Dále pak využití sil a prostředků Horské služby při mimořádných situacích i mimo vymezenou horskou oblast," dodal mluvčí.